MISIONI YNË

Kolegji i Kirurgëve të Kosovës ka për qëllim t’i bashkojë të gjithë kirurgët praktikues (përfshirë ata në spitalet publike dhe institucionet akademike si dhe ata në sektorin privat) në tërë vendin, specializantët e çdo dicipline kirurgjike dhe studentët e mjekësisë që do të ndjekin kirurgjinë në të ardhmen.

BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

Kolegji i Kirurgëve të Kosovës do të punojë ngusht gjatë pesë viteve të ardhshme me kolegje ndërkombëtare dhe asociacione/shoqata kirurgjike në tërë globin për të forcuar bashkëpunimin, në mënyrë që të përmirësohet të udhëhequrit e Kolegjit, të përmirësohet edukimi, të punohet në projekte hulumtuese të përbashkëta dhe të rritet cilësia e kujdesit kirurgjik.

ANËTARËSIMI

Anëtarësimi në Kolegjin e Kirurgëve të Kosovës do të jetë një ndër kërkesat kryesore si pjesë integruese e profesionit të kirurgut. Pavarësisht a jeni ende duke studiuar apo në kulmin e karrierës suaj, prioriteti më i lartë i Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës është që të sigurojë vlerë substanciale për anëtarët e vet në çdo hap të karrierës tuaj.
Do të jenë pesë kategori të anëtarësimit që plotësojnë kushtet e paracaktuara sipas akteve rregullative të Kolegjit.

  • Anëtar – Kirurg aktiv
  • Anëtar i Asocuar – të gjithë specializantët dhe anëtarë të tjerë
  • Kirurg i pensionuar – Kirurgët që nuk e ushtrojnë më profesionin
  • Student i mjekësisë kandidat – Studentë të mjekësisë të interesuar për fushat kirurgjike
  • Anëtarë Nderi të Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës – Kirurgë të suksesshëm nga e gjithë bota

Secili anëtar do të pranohet në Kolegjin e Kirurgëve të Kosovës në ceremoninë hapëse të Kongresit Vjetor Klinik.

Registration

Forgotten Password?