Çmimi i Arritjeve Jetësore “Prof. Dr. Sami Haxhibeqiri”: Propozime

Ky çmim jepet për të nderuar kontributin e jashtëzakonshëm të individëve të caktuar në avancimin e shkencës, praktikës dhe kirurgjisë në Kosovë.

Çmimi nuk jepet post-mortem dhe i jepet personit më të vjetër në moshë nga të gjithë të nominuarit.

Andaj, personi që propozoni përveç që duhet të jetë dikush që ka kontribuar në avancimin e shkencës, praktikës dhe kirurgjisë në Kosovë, duhet edhe të jetë i gjallë dhe më i vjetër në moshë.

"*" indicates required fields

Max. file size: 200 MB.

Registration

Forgotten Password?