FAUSTO CATENA, M.D., PhD, FRCS

Fausto Catena, M.D., PhD, FRCS, është Kirurg i Përgjithshëm Konsulent, me interes të veçantë në kirurgjinë kolorektale, kirurgjinë e traktit të sipërm gastrointestinal, proktologjinë, kirurgjinë onkologjike, kirurgjinë e hernies, transplantimin e veshkave, sarkomën dhe karcinomatozën (HIPEC), kirurgjinë emergjente të traumës me qasje minimalisht invazive. 

Nga viti 2000 deri më 2011 ka qenë Kirurg i Përgjithshëm Konsulent në Departamentin e Kirurgjisë Emergjente dhe të Përgjithshme dhe Transplantit në Spitalin Universitar St. Orsola-Malpighi, Bologna, Itali. Ka shërbyer në role të ndryshme si: Koordinator i Njësisë së Kirurgjisë së Urgjencës, Koordinator i Kirurgjisë së Transplantit Renal, Koordinator i Kirurgjisë së Malignancive Peritoneale (procedurat HIPEC) dhe Sarkomës. 

Nga viti 2012 deri më 2020 ka qenë Shef i Departamentit të Kirurgjisë Emergjente dhe asaj të Përgjithshme në Spitalin Universitar të Parmës, Itali. Nga viti 2021 është Shef i Departamentit të Kirurgjisë së Përgjithshme dhe Emergjente në Spitalin Bufalini, Cesena, Itali.

Prof. Catena ka shkruar më shumë se 800 artikuj shkencorë (më shumë se 400 në PubMed, H indeksi = 49), 40 kapituj librash dhe 5 libra (Manuali i Kirurgjisë së Urgjencës – 2 vëllime, Libri i Traumës – Springer -2 vëllime, Libri i Kirurgjisë së Kujdesit Akut – Springer, Manuali i skanimeve CT në Kirurgjinë e Urgjencës -Springer). 

Dr. Catena ka fituar 20 çmime shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare. 

Ai ka kryer më shumë se 4000 procedura kirurgjikale të nivelit mesatar-të lartë (kodifikuar ICD 9 CM). 

Prof. Catena është Redaktor Kryesor i World Journal of Emergency Surgery (IMPACT FACTOR 4.5), Ish-Redaktor i European Surgical Research, Redaktor i: Open Cardiovascular and Thoracic Surgery Journal, World Journal of Gastroenterology, Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, Journal of Tumour, Global Journal of Surgery, African Journal of Emergency Medicine, Transplantation Technologies and Research, Journal of Solid Tumours, Journal of Acute Disease, Emergency Care Journal, Edorium Journal of Transplantation, BioMed Research International, Turkish Journal of Surgery, Journal of Infectious and Non-Infectious Diseases, A Journal of Infectious Diseases, Community Medicine, A Radiology, Hernia dhe Anëtar i Komitetit për Etikën e Publikimeve. 

Dr. Catena ka marrë pjesë në më shumë se 300 kongrese kombëtare dhe ndërkombëtare dhe 30 kurse pasuniversitare, dhe ka qenë folës i ftuar në rreth 250 kongrese kombëtare dhe ndërkombëtare dhe kryetar në rreth 100 kongrese kombëtare dhe ndërkombëtare. Ai gjithashtu ka qenë instruktor në rreth 100 kurse pasuniversitare dhe ka organizuar rreth 70 kongrese kombëtare-ndërkombëtare dhe kurse pasuniversitare. 

Prof. Catena ka qenë Profesor në Shkollën e Specializimit në Kirurgjinë e Përgjithshme të Universitetit të Bolonjës,  Instruktor Kirurgjik për Specializantë në Kirurgjinë e Përgjithshme, Profesor në Kirurgjinë Emergjente në Shkollën e Specializimit në Ortopedi të Universitetit të Bolonjës. 

Dr. Catena është anëtar i rreth 20 Shoqatave Shkencore Kombëtare dhe Ndërkombëtare, Ish-President i Shoqatës Italiane të Kirurgëve të Rinj, Sekretar i Përgjithshëm i Shoqatës Botërore të Kirurgjisë Emergjente, Sekretar i Përgjithshëm i Shoqatës Italiane të Fiziopatologjisë Kirurgjikale, Anëtar i Komitetit Ekzekutiv të Shoqatës Italiane të Kirurgjisë Geriatrike, ish-Anëtar i Komitetit Ekzekutiv të Shoqatës Italiane të Patologjisë Digestive dhe Ish-President i ESYS- Kolegjit Evropian të Kirurgëve- Dega në Itali. 

Nga viti 2012 deri më tani ai është Anëtar i Royal College of Surgeons në Mbretërinë e Bashkuar. 

Në vitin 2013 dhe 2018 ai mori certifikimin kombëtar italian si profesor i plotë i kirurgjisë së përgjithshme. 

Aktiviteti i tij kërkimor fokusohet në kirurgjinë emergjente (kolecistiti akut, aderencat, infeksionet intra-abdominale, trauma), transplantimin renal (ruajtja e transplantit), kirurgjinë onkologjike (GIST dhe karcinomatoza-HIPEC), kirurgjinë kolorektale (kanceri kolorektal elektiv dhe emergjent, sëmundja divertikulare) dhe kirurgjinë e murit abdominal (protezat biologjike). 

Dr. Catena është lider botëror i shkollës së kirurgjisë emergjente – ai ka shkruar të gjitha udhëzimet dhe dokumentet e udhëzimeve të WSES-it në këtë fushë shkencore. 

Registration

Forgotten Password?