Kenji Minatoya, MD, PhD

Kenji Minatoya, MD, PhD është Profesor dhe Kryetar në Departamentin e Kirurgjisë Kardiovaskulare në Shkollën Pasuniversitare të Mjekësisë, Universiteti i Kiotos. Para kësaj, nga qershori i vitit 2011, ai ishte Drejtor në Departamentin e Kirurgjisë Vaskulare (Fusha Vaskulare) në Qendrën Kombëtare Cerebrale dhe Kardiovaskulare në Osaka, Japoni.

Dr. Minatoya mori Diplomën e tij Mjekësore në Universitetin e Kiotos, Fakulteti i Mjekësisë.

Kenji Minatoya është anëtar i shoqërive të ndryshme kirurgjikale, të tilla si Shoqëria Japoneze e Kirurgjisë, Shoqata Japoneze për Kirurgjinë Torakale, Shoqëria Japoneze e Shoqërisë Kardiovaskulare, Shoqëria Japoneze e Kirurgjisë Vaskulare, Shoqëria Japoneze e Angiologjisë, Shoqëria Japoneze e Organeve Artificiale, Shoqëria Aziatike për Kirurgjinë Kardiovaskulare dhe Torakale, Shoqata Evropiane për Kirurgjinë Kardio-torakale, Shoqata Amerikane për Kirurgjinë Torakale, etj.

Registration

Forgotten Password?