Mark W. Bowyer, MD, FACS, DMCC, FRCS (Glasg), Col (retired), USAF, MC

Mark W. Bowyer, MD, FACS, DMCC, FRCS (Glasg), Col (retired), USAF, MC, duke dalë në pension pas 22 vitesh shërbimi ushtarak aktiv si kirurg i traumës dhe luftës, mbetet profesor i Kirurgjisë “Ben Eiseman” në Universitetin e Shërbimeve Uniforme të Shkencave Shëndetësore (shkolla mjekësore ushtarake) në Bethesda, MD. Në këtë rol, ai është përgjegjës për trajnimin e mjekëve ushtarakë, aktualë dhe të ardhshëm, që mësojnë të kujdesen për ata që janë në rrezik.

Si anëtar i Mbështetjes së Avancuar për Jetën te Traumat, Kujdesit Përfundimtar të Traumës Kirurgjike, Aftësive Përfundimtare në Kirurgjinë e Traumës, Kirurgjisë Emergjente të Luftës, Menaxhimit të Avancuar Operativ të Traumës dhe kurseve të Aftësive të Avancuara Kirurgjike për Ekspozimet ndaj Traumës, Dr. Bowyer është një forcë ndërkombëtare në edukimin e traumës.

Praktika e tij aktive e kirurgjisë së traumës dhe përvojat si “Czari i Traumës” në Irak, i ofrojnë atij përvoja të besueshme të jetës reale që ai i sjell me entuziazëm në klasë. Si një ekspert i mirënjohur në fushën e traumës dhe simulimit mjekësor, ai është shumë i kërkuar si folës dhe ka prezantuar në shumë forume kombëtare dhe ndërkombëtare. Dr. Bowyer ka botuar gjerësisht mbi një sërë temash të kujdesit kritik, traumës dhe simulimit.

Registration

Forgotten Password?