Abstract Submission

  • Max. file size: 200 MB.
    Ju lutemi, sigurohuni që të mos ketë gabime drejtëshkrimore. Dy pyetje vetëvlerësuese dhe përgjigje për CME në rast se punimi juaj pranohet për prezentim oral apo Quick-shot. Please make sure there are no spelling mistakes. Two self-assessment questions and answers for CME in case your paper is accepted for oral presentation or Quick-shot.

Registration

Forgotten Password?