Alban Y. Neziri, Prof, MD, DSci, PhD, FKCS

Alban Y. Neziri (Prof, MD, DSci, PhD) diplomoi në Universitetin e Mjeksisë në Graz të Austrisë. Specializimin në fushën e Gjinekologjisë me Obstetrikë i përfundoi në Klinikën Universitare të Gjinekologjisë dhe Obstetrikës në Spitalin Universitar të Bernës në Zvicër. Gjithashtu përfundoi me sukses subspecializimet në fushën e Kirurgjisë Gjinekologjike me Obstetrikë si dhe Onkologjisë Gjinekologjike. Studimet postdiplomike në fushën e bioinxhinierisë mjekësore i kreu në Universitetin e Aalborgut në Danimarkë, ndërsa studimet postdiplomike në fushën e Neuroshkencës i përfundoi në Universitetin e Mjeksisë në Grac të Austrisë. Aktualisht është hulumtues i lartë shkencor në Departamentin për Hulumtime Bio- Mjekësore në Fakultetin e Mjekësisë në Bern si dhe themelues dhe udhëheqës i Qendrës Gjinekologjike Langete dhe operon në kuadër të spitalit të Swiss Medical Network.

Registration

Forgotten Password?