Anëtarësohu / Become a Member

Këtu ju mund të regjistroheni si anëtar i Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës. Komisioni për Anëtarësim do ta shqyrtojë aplikimin tuaj dhe ju do të njoftoheni përmes postës elektronike. Për çdo paqartësi ju lutemi na kontaktoni në: [email protected] (Ju lutemi, kontrolloni SPAM/JUNK për çdo rast)

Here you can register as a member of the Kosova College of Surgeons. The Membership Commission will review your application and you will be notified via email. For any uncertainty, please contact us at: [email protected] (Please check SPAM / JUNK)

Create a new account

  • Spitali/Klinika / Hospital/Clinics

Registration

Forgotten Password?