Sponsorët e Kongresit të Parë Klinik

Faleminderit që vendosët të investoni në ngjarjen tonë.

Sponsorizimi juaj na ndihmoi t’ia dalim mbanë me sukses.

D Solution

Hoffmann – La Roche LTD

Acibadem

KRKA

ASHAK

StoneCastle

CFO Pharma

Yess Pharma

Italmed

BiPharm

RadioDiagnostic Center

EraMed

Meditech

Altupharma

Alkaloid

PlastMedical

Registration

Forgotten Password?