Cikli i ligjëratave: Sfidat dhe Risitë në Kirurgji

Cikli i Ligjëratave të Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës, është organizuar përmes Komitetit për Edukim të Vazhdueshëm Profesional, me temën bosht ‘Risitë dhe Sfidat në Kirurgji’.


Qëllimi ynë ishte të ofrojmë një platformë për ekspertët e fushës për të ndarë njohuritë dhe njohuritë e tyre.

Ҫdo muaj i është dedikuar dy specializimeve ose temave, gjersa ligjëratat janë mbajtur nga ekspertë të lëmive përkatëse, në Amfiteatrin e QKTK, si dhe janë transmetuar në Qendrat rajonale të Telemjekësisë së Kosovës, duke siguruar qasje të gjerë në këto ligjërata të vlefshme.

Temat e prezentuara përfshijnë:

  • “Hemotoraksi masiv si manifestim i metastazimit mushkëror të Mola Hydatiforme” – Dr. Eliza Kastrati ( 4 Maj, 2023)
  • “Hernia diafragmale” – Dr. Sejdi Statovci ( 4 Maj, 2023).
  • “Shtatëzania Ektopike-Diagnostifikimi dhe Mënyrat e Trajtimit” – Prof. Ass. Dr. Brikena Dacaj-Elshani ( 18 Maj, 2023)
  • “Aneurizma dhe disekacioni i aortës ascendente dhe harkut të aortës” – Shpejtim Shurdhiqi (15 Qershor, 2023)
  • “Kirurgjia e venave varikoze” – Luan Jaha (15 Qershor, 2023)

Registration

Forgotten Password?