Çmimi për Arritje Jetësore “Prof. Dr. Sami Haxhibeqiri”

Historiku i Çmimit për Arritje Jetësore “Prof. Dr. Sami Haxhibeqiri”

Çmimi është emërtuar pas njërit ndër personalitetet më të shquara të mjekësisë shqiptare. Në përgjithësi, sukseset e mjekësisë në Mitrovicë dhe Kosovë, e në veçanti në lëminë e kirurgjisë, janë të lidhura me emrin e tij. Ai ishte njëri ndër themeluesit dhe mësimdhënësit e parë shqiptarë në Shkollën e Mesme të Mjekësisë në Mitrovicë që nga themelimi i paraleleve me mësimdhënie në gjuhën shqipe. Kuadri i mesëm dhe i lartë është produkt i angazhimit dhe punës profesionale të tij.

Për më tepër mbi jetën dhe karrierën e Prof. Dr. Sami Haxhibeqirit mund të lexoni këtu:

https://koscs.org/sq/prof-dr-sami-haxhibeqiri/

Ky çmim jepet për të nderuar kontributin e jashtëzakonshëm të individëve të caktuar në avancimin e shkencës, praktikës dhe kirurgjisë në Kosovë.

Çmimi nuk jepet post-mortem dhe i jepet personit më të vjetër në moshë nga të gjithë të nominuarit.

Fituesit e Çmimit për Arritje Jetësore “Prof. Dr. Sami Haxhibeqiri”

Kolegji i Kirurgëve të Kosovës, për herë të parë, ka ndarë Çmimin për Arritje Jetësore “Prof. Dr. Sami Haxhibeqiri”, në Ceremoninë e Hapjes së Kongresit të Parë Klinik.

Me këtë çmim janë nderuar:

Prof. Dr. Sadri Bajraktari, kirurg i përgjithshëm dhe kirurg vaskular, profesor i kirurgjisë së përgjithshme dhe luftarake;

Prof. Dr. Sadri Bajraktari

si dhe Prof. Dr. Besim Elezi, profesor, doktor i shkencave mjekësore dhe kirurg i shquar. Çmimin në emër të Prof. Dr. Besim Elezit e ka pranuar Prof. Dr. Arben Beqiri.

 

     

Prof. Dr. Besim Elezi       Prof. Dr. Arben Beqiri duke pranuar çmimin 

Registration

Forgotten Password?