International Grand Rounds

Që nga muaji Shtator i vitit 2020 janë mbajtur 9 ligjërata nga anëtarë të spikatur të Kolegjit Amerikan të Kirurgëve, por edhe profesorë tjerë me renome botërore. Ligjëratat i ka mundësuar Kolegji i Kirurgëve të Kosovës për kirurgët e vendit tonë dhe ato janë të akredituara nga Oda e Mjekëve të Kosovës.

 Tё gjitha ligjëratat e mbajtura mund t’i shikoni kёtu.

Registration

Forgotten Password?