Komitetet e Kolegjit tё Kirurgёve tё Kosovёs

Puna e Kolegjit do të udhëheqet dhe organizohet përmes 13 komiteteve, gjersa komitete tjera do të shtohen sipas nevojave dhe me rritjen e Kolegjit.

Komiteti për Diversitet

Komiteti për Kancer

Komiteti për Kirurgjinë Geriatrike

Komiteti për Politikat Shëndetësore dhe Avokim

Komiteti për Studentët e Mjekësisë në Kirurgji

Komiteti për Kualitet dhe Siguri të Pacientit

Komiteti për Teknologjitë e Avancuara dhe Teknologjitë e Informacionit

Komiteti për Kirurgjinë Traumatike

Komiteti për Edukim të Vazhdueshëm dhe Anëtarësim

Komiteti për Hulumtime Kirurgjike

Komiteti për Etikë dhe Çështje të Disiplinës

Komiteti për Kirurgjinë Emergjente

Komiteti për Specializim dhe Fellowship

Registration

Forgotten Password?