Komitetet e Kolegjit tё Kirurgёve tё Kosovёs

Puna e Kolegjit do të udhëheqet dhe organizohet përmes 13 komiteteve, gjersa komitete tjera do të shtohen sipas nevojave dhe me rritjen e Kolegjit.

Registration

Forgotten Password?