Komitetet e Kolegjit tё Kirurgёve tё Kosovёs

Puna e Kolegjit do të udhëheqet dhe organizohet përmes 13 komiteteve, gjersa komitete tjera do të shtohen sipas nevojave dhe me rritjen e Kolegjit.

Komiteti për Anëtarësi

Kryetar: Kryetari i KCS, Prof. Dr. Rifat Latifi,

Nënkryetar: Drejtori Ekzekutiv i KCS, Dr. Sadik Llullaku

Anëtarë:

Dr. Belinda Pustina – Oftalmologe

Dr. Alban Rushiti – Kirurg Pediatrik

Dr. Blerim Berisha – Telemjekësi;

Dr. Fatlume Arifaj – Mjekësia Emergjente

Misioni:

Komiteti për Anëtarësi i KCS do të shërbejë si rrugë komunikimi ndërmjet Udhëheqësisë së KCS-së dhe anëtarëve të saj. Anëtarët e Komitetit do të identifikojnë dhe adresojnë nevojat e ndryshme profesionale të anëtarëve të KCS-së, në përputhje me vlerat e KCS-së si shtëpi profesionale për kirurgji me qëllim të rritjes dhe angazhimit të anëtarëve të saj për të transformuar dhe përmirësuar disiplinat e kirurgjisë në Kosovë.

Komiteti do të jetë përgjegjës për:

-Rritjen e numrit të anëtarëve të KCS-së dhe të sigurohet që anëtarë të KCS të jenë të gjithë kirurgët aktiv (përfshirë ata në institucionet akademike dhe spitalet publike, si dhe ata të praktikës private) në të gjithë vendin, specializantët e çdo lëmie kirurgjike dhe studentët e mjekësisë, që do të ndjekin kirurgjinë në të ardhmen;

– Kënaqësinë e anëtarëve;

-Rekomandimin e Strategjive në dobi të KCS dhe anëtarëve të saj.

Komiteti për Diversitet

Kryetar: Dr. Berat Kerolli – Neurokirurg

Anëtarët:

 • Dr. Lindita Ibrahimi – Gjinekologe dhe Obstetër
 • Dr. Jehona Ukshini – Kirurge Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike
 • Dr. Arsim Kelmendi – Kirurg Maksillofacial
 • Dr. Frederik Cuperjani – Kirurg Torakal
 • Dr. Berat Kerolli – Neurokirurg
 • Dr. Bali Gashi – ORL

Misioni:

Komitetit për Diversitetin ka për mision që të studiojë nevojat arsimore dhe profesionale të kirurgëve të nënpërfaqësuar dhe ndikimin që puna e këtij Komiteti mund të ketë në eliminimin e pabarazive shëndetësore midis grupeve të ndryshme të popullsisë.

Rritja e diversitetit në sistemin shëndetësor çon në një kujdes cilësor i cili njihet nga pacientët dhe bën që individët të ndjehen të vlerësuar, duke çuar në rënie të lodhjes/burnout dhe lejon zhvillimin e talentit të fuqisë punëtore. Rrjedhimisht qëllimet e Komitetit për Diversitet janë:

-Të ketë diversitet dhe përfshirje (inkluzion) në të gjitha fushat e Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës;

-Të angazhoj anëtarët e Kolegjit që të punojnë për t’u siguruar që nevojat e tyre po adresohen brenda fuqisë punëtore, arsimit dhe kujdesit klinik;

-Të theksoj praktikat më të mira në kirurgji që adresojnë larminë e fuqisë punëtore, përfshirjen dhe pabarazitë në kujdesin shëndetësor.

Komiteti për Edukim të Vazhdueshëm Profesional

Kryetar: Dr. Hajriz Rudari, Drejtor i Klinikës së Kirurgjisë Vaskulare

Anëtarët:

 • Dr. Zef Ndrejaj – Drejtor i Klinikës së Gjinekologjisë
 • Dr. Enver Fekaj – Drejtor i Klinikës së Kirurgjisë Abdominale
 • Dr. Hajriz Rudari – Drejtor i Klinikës së Kirurgjisë Vaskulare
 • Dr. Shpejtim Shurdhiqi – Drejtor i Klinikës së Kardiokirurgjisë
 • Dr. Violeta Zatriqi – Drejtoreshë e Klinikës së Kirurgjisë Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike
 • Dr. Mergime Loxha Prekazi – Drejtoreshë e Klinikës së Kirurgjisë Maksillofaciale
 • Dr. Petrit Nuraj – Drejtor i Klinikës së Urologjisë
 • Dr. Besnik Elshani – Drejtor i Klinikës së Neurokirurgjisë
 • Dr. Ardian Shefkiu – Drejtor i Klinikës së Kirurgjisë Pediatrike
 • Dr. Nazmi Kolgeci – Drejtor i Klinikës së Kirurgjisë Torakale
 • Dr. Gani Jashanica – Drejtor i Klinikës së Ortopedisë dhe Traumatologjisë
 • Dr. Ardian Shabani – Drejtor i Klinikës së Oftalmologjisë
 • Dr. Arsim Behramaj – Drejtor i Klinikës së ORL
 • Dr. Gazmend Spahija – Drejtor i Klinikës së Anesteziologjisë
 • Dr. Naser Syla – Drejtor i Mjekësisë Emergjente

Misioni:

Misioni i këtij Komiteti është që të shërbejë në një rol këshillues për të ndjekur mundësitë për të grumbulluar burime jashtëshkollore për programe edukative inovative;

-Të sigurojë koordinim për spektrin e programeve arsimore të Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës (KCS);

-Si dhe të mbështes trajnimin e avancuar në arsimin kirurgjik.

Komiteti për Etikë dhe Çështje të Disiplinës

Kryetare: Dr. Sanije Abazi, Kirurge Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike

Nënkryetar: Dr. Defrim Koçinaj, Kirurg Pediatrik

Një anëtar: Dr. Granit Abdullahu, Kirurg Torakal

Anëtarët:

 • Dr. Burim Ukeperaj – Kirurg Vaskular
 • Dr. Azis Pollozhani – Kirurg Vaskular (Maqedonia e Veriut)
 • Dr. Sanije Abazi – Kirurge Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike
 • Dr. Fellanza Gjinolli – Kirurge Maksillofaciale
 • Dr. Halil Xhibexhiu – Kirurg Urolog
 • Dr. Defrim Koçinaj – Kirurg Pediatrik
 • Dr. Granit Abdullahu – Kirurg Torakal

Misioni:

Misioni i Komitetit të Etikës dhe Çështjeve të Disiplinës është që të siguroj mjetet për diskutim dhe përgatitje të çështjeve etike të cilat mund t’i trajtojë Kolegji i Kirurgëve të Kosovës.

Komiteti i Grave Specialiste të Kirurgjisë

Kryetare: Dr. Mire Hoxha Shoshi -Oftalmologe

Nënkryetare: Dr. Violeta Zatriqi- Kirurge Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike

Anëtare e Kryesisë: Dr. Harieta Zherka Saraçini – Kirurge vaskulare

Anëtare e Kryesisë: Dr. Eliza Kastrati- Kirurge torakale

Anëtarët:

 • Dr. Mire Hoxha Shoshi- Oftalmologe
 • Dr. Arijeta Shaqiri Rahimi 
 • Dr. Arlinda Basha
 • Dr. Arta Zeka – Kirurge Pediatrike
 • Dr. Besa Kolloni
 • Dr. Eliza Kastrati- Kirurgji torakale
 • Dr. Fatlume Arifaj- Mjekesi Emergjente
 • Dr. Harieta Zherka Saracini- Kirurge vaskulare
 • Dr. Laura Leci Tahiri – Kirurge vaskulare
 • Dr. Liridona Guci – Kirurge Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike
 • Dr. Preveza Abrashi- Kirurge Abdominale
 • Dr. Teuta Daullxhiu
 • Dr. Valbona Nushi Stavilevci -Pediatre Nefrologe
 • Dr. Violeta Zatriqi – Kirurge Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike
 • Dr. Vjollca Binqe – Ortopede dhe Traumatologe

Misioni:

Përmes këtij Komiteti, gratë dhe vajzat specialiste dhe specializante do të fuqizojnë rolin e tyre të rëndësishëm në kujdesin kirurgjik të pacientëve;

-Do të kërkohen dhe gjenden format më të mira që grate të jenë mirë të përfaqësuara edhe në profesionet e kirurgjisë, si dhe ne lidershipin institucional dhe akademik;

-Do të punohet edhe për shkrimin e historikut të grave në kirurgji, si dhe rregullisht do të promovojë të arriturat e grave në profesion dhe shkencë;

-Do të ketë në fokus edhe mirëqenien e grave, si dhe do të jetë zë i fuqishëm kundër diskriminimit, ngacmimit dhe bullizmit ne vend të punës, në KCS dhe në shoqëri në përgjithësi.

Komiteti për Hulumtime Kirurgjike

Kryetare: Dr. Dafina Mahmutaj, Kirurge Abdominale

Nënkryetare: Dr. Lulzim Vokrri, Kirurg Vaskular

Një anëtar: Dr. Dafina Bytyqi, Ortopede dhe Traumatologe

Anëtarët:

 • Dr. Pranvera Zejnullahu – Gjinekologe dhe Obstetër
 • Dr. Dafina Mahmutaj – Kirurge Abdominale
 • Dr. Lulzim Vokrri – Kirurg Vaskular
 • Dr. Arber Kutllovci – Kardiokirurg
 • Dr. Shkelzen Duçi – Kirurg Plastik, Rekonstruktiv dhe Estetik
 • Dr. Korab Berisha – Kirurg Plastik, Rekonstruktiv dhe Estetik
 • Dr. Alban Olluri – Kirurg Maksillofacial
 • Dr. Agon Mekaj – Neurokirurg
 • Dr. Bashkim Kadriu – Neuropsikiatër (Shtetet e Bashkuara të Amerikës)
 • Dr. Isber Ademaj – Kirurg Pediatrik
 • Dr. Avni Behluli – Kirurg Torakal
 • Dr. Dafina Bytyqi – Ortopede dhe Traumatologe
 • Dr. Flaka Shoshi – Oftalmologe

Misioni:

Misioni i Komitetit të Hulumtimeve Kirurgjike është të ndërtojë një qendër kërkimore klinike në Kosovë me kapacitete njerëzore akademike dhe hulumtuese për disiplinat kirurgjikale dhe më gjerë;

Të botoj “Kosova Journal of Surgery” si pjesë të Hulumtimit Kirurgjik me qëllimin që brenda 5-7 viteve të ardhshme të citohet në PubMed dhe motorët e tjerë kërkues.

Komiteti për Kancer

Kryetar: Dr. Alban Olluri, Kirurg Maksillofacial

Anëtarët:

 • Dr. Brikena Dacaj Elshani – Gjinekologe dhe Obstetër
 • Dr. Ismet Shaqiri – Kirurg Abdominal
 • Dr. Shpend Zajmi – Kirurg Abdominal
 • Dr. Alban Olluri, Kirurg Maksillofacial
 • Dr. Vildane Ismajli – Kirurg Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike
 • Dr. Bashkim Gllareva – Urolog
 • Dr. Driton Avdyli – Neurokirurg
 • Dr. Islam Rashiti – Kirurg Pediatrik
 • Dr. Fitim Selimi – Kirurg Torakal

Misioni

Misioni i Komitetit për Kancer është që të përmirësoj gjasat e mbijetesës dhe cilësinë e jetës për pacientët me kancer, përmes vendosjes së standardeve që promovojnë parandalimin e kancerit, kërkimin, edukimin dhe monitorimin e kujdesit gjithëpërfshirës të cilësisë.

Komiteti synon që:

-Të vendos standarde për të siguruar ofrimin e kujdesit cilësor, multidisiplinar dhe gjithëpërfshirës për kancer në mjediset e kujdesit shëndetësor;

-Të kryej sondazhe në mjediset e kujdesit shëndetësor për të vlerësuar pajtueshmërinë me ato standarde;

-Të mbledh të dhëna të standardizuara nga mjediset e kujdesit shëndetësor për të matur cilësinë e kujdesit ndaj kancerit;

-Të përdor të dhëna për të monitoruar modelet dhe rezultatet e trajtimit si dhe për të rritur kontrollin e kancerit dhe aktivitetet e mbikëqyrjes klinike;

-Të zhvilloj ndërhyrje efektive arsimore për të përmirësuar parandalimin e kancerit, zbulimin e hershëm, ofrimin e kujdesit ndaj kancerit dhe rezultatet në mjediset e kujdesit shëndetësor.

Komiteti për Kirurgjinë Emergjente

Kryetar: Dr. Agon Mekaj, Neurokirurg

Nënkryetar: Dr. Naser Syla, Mjek Emergjent

Një anëtar: Dr. Shefazim Hulaj, ORL

Anëtarët:

 • Dr. Ylber Zejnullahu – Kirurg Plastik, Rekonstruktiv dhe Estetik
 • Dr. Kreshnik Musa – Kirurg Maksillofacial
 • Dr. Agon Mekaj – Neurokirurg
 • Dr. Ali Aliu – Kirurg Pediatrik
 • Dr. Sabit Misimi – Kirurg Torakal
 • Dr. Belinda Pustina – Kirurg Oftalmolog
 • Dr. Shefazim Hulaj – ORL
 • Dr. Sami Bajcinca – Mjek Emergjent
 • Dr. Naser Syla – Mjek Emergjent
 • Dr. Basri Lenjani – Mjek Emergjent

Misioni:

Misioni i Komitetit të Kirurgjisë Emergjente është të sigurojë kujdes cilësor të lartë, efiçient dhe në kohë ndaj pacientit në kushte urgjente kirurgjikale, dhe njëkohësisht të edukoj studentët dhe specializantët e mjekësisë.

Komiteti për Kirurgjinë Geriatrike

Kryetar: Dr. Memli Morina, Gjinekolog dhe obstetër

Nënkryetare: Dr. Havushe Ramadani, Kirurge Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike

Dy anëtarë: Dr. Skender Ukaj, Kirurg Ortoped, si dhe Dr. Art Deva, specializant, Neurokirurgji

Anëtarët:

 • Dr. Memli Morina- Gjinekolog dhe obstetër
 • Dr. Afrim Avdaj – Kirurg Abdominal
 • Dr. Havushe Ramadani – Kirurge Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike
 • Dr. Ramiz Feka – Kirurg Maksillofacial
 • Dr. Art Deva – specializant, Neurokirurgji
 • Dr. Selman Ajvazi – specializant, Kirurgji Torakale
 • Dr. Skender Ukaj – Kirurg Ortoped

Misioni:

Ky Komitet synon të përmirësoj cilësinë e kujdesit kirurgjikal geriatrik, duke krijuar një sistem që lejon një përputhje të mundshme mes nevojave individuale kirurgjikale të çdo të moshuari dhe një mjedisi të kujdesit që ka burime optimale për pacientët që i nënshtrohen operacionit.

Komiteti do të punoj në ndërtimin e disa standardeve që do të përmirësojnë në mënyrë sistematike kujdesin kirurgjikal për të moshuarit. Këto standarde përfshijnë:

-Përmirësimin e komunikimit me pacientët para procedurave kirurgjikale për t’u përqëndruar në rezultatet që kanë më shumë rëndësi për pacientin;

-Hulumtimin (screening) për vështirësitë e pacientëve geriatrikë;

-Menaxhim më të mirë të ilaçeve;

-Sigurimin e dhomave më të përshtatshme për pacientët geriatrik;

-Sigurimin e personelit të duhur.

Komiteti për Kirurgjinë e Gjirit

Kryetar: Dr. Bedri Osmani, Kirurg Torakal

Nënkryetare: Dr. Dafina Ademi Islami, Onkologe

Anëtar i Kryesisë: Dr. Shqiptar Demaçi, Kirurg Torakal

Anëtarët:

 • Dr. Skender Dreshaj – Gjinekolog dhe Obstetër
 • Dr. Alban Neziri – Gjinekolog dhe Obstetër (Gjermani)
 • Dr. Agim Berisha – Kirurg Plastik, Rekonstruktiv dhe Estetik
 • Dr. Arjeta Podrimaj- Patologe
 • Dr. Bedri Osmani- Kirurg Torakal
 • Dr. Dafina Ademi Islami- Onkologe
 • Dr. Goneta Gashi – Patologe
 •  Dr. Korab Berisha – Kirurg Plastik, Rekonstruktiv dhe Estetik
 • Dr. Liridona Guci – Kirurge Plastike,Rekonstruktive dhe Estetike
 • Dr. Merita Hashani Bacaj – Patologe
 • Dr. Shkendije Nuza – Radiologe
 •  Dr. Shqiptar Demaçi – Kirurg torakal

Misioni:

Ky komitetet do të organizohet me ekspertë të lëmive të ndryshme dhe do të trajtojë të gjitha aspektet e menaxhimit të kancerit të gjirit, duke formuluar kriteret dhe standardet e të gjitha fazave të trajtimit prej edukimit, skriningut, mjekimit operator dhe onkologjik, përcjelljes, grumbullimit dhe analizimit të të dhënave, rehabilitimit, kujdesit paliativ dhe deri te kujdesi psikosocial;

-Do të përcaktojë standardet e Qendrës së gjirit dhe standardet e ekspertizës profesionale të stafit;

-Do të organizojë simpoziume, seminare dhe punëtori profesionale, si dhe do të avokojë për arritjen e standardeve të duhura dhe mbështetjen e grupit të pacientëve dhe familjarëve të tyre me këtë sëmundje;

-Do të shqyrtojë edhe aspektet tjera të sëmundjeve të gjirit.

Komiteti për Kirurgjinë e Traumës

Kryetar: Dr. Shqiptar Demaçi, Kirurg Torakal

Nënkryetare: Dr. Antigona Hasani, Anesteziologe

Një anëtar: Dr. Baton Kelmendi, Kirurg Pediatrik

Anëtarët:

 • Dr. Bedri Braha- Kirurg Abdominal
 • Dr. Xhevdet Tahiri – Kirurg Abdominal
 • Dr. Eqrem Shala – Kirurg Abdominal
 • Dr. Ali Devaja – Kirurg Abdominal
 • Dr. Arben Haliti – Kirurg Abdominal
 • Dr. Bekim Ademi – Kirurg Vaskular
 • Dr. Ylber Zejnullahu – Kirurg Plastik, Rekonstruktiv dhe Estetik
 • Dr. Kreshnik Musa – Kirurg Maksillofacial
 • Dr. Faik Qosja – Neurokirurg
 • Dr. Baton Kelmendi – Kirurg Pediatrik
 • Dr. Salih Grajçevci – Kirurg Pediatrik
 • Dr. Shqiptar Demaci – Kirurg Torakal
 • Dr. Antigona Hasani – Anesteziologe
 • Dr. Naser Syla – Mjek Emergjent
 • Dr. Basri Lenjani – Mjek Emergjent
 • Dr. Vlora Podvorica – Ortopede dhe Traumatologe
 • Dr. Zeqir Ferati – Ortoped dhe Traumatolog (Gjermani)

Misioni:

Misioni i Komitetit të Traumës është të zhvillojë dhe zbatojë programe që mbështesin parandalimin e lëndimeve dhe sigurojnë rezultate optimale të pacientëve në vazhdimësinë e kujdesit. Këto programe përfshijnë avokimin, edukimin, qendrën e traumës, krijimin e praktikave më të mira, vlerësimin e rezultateve dhe përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë.

Komiteti për Kongresin Klinik të KCS

Misioni:

KCS synon që për cdo vit të organizojë Kongresin Klinik, në të cilin do të paraqiten rezultatet e të arriturave profesionale dhe shkencore nga shkencëtarët vendorë dhe ndërkombëtarë. 

Do të ketë ligjërata të emërtuara, sipas vendimit të Bordit Drejtues të KCS. Do të inaugurohen anëtarët e rinj dhe do të ndahen cmimet e KCS. Ky komitet ka Komitetin Shkencor dhe Organizativ dhe merret me të gjitha aspektet e organizmiit dhe mbarëvajtjes së Kongresit.

Kryesuesit dhe anëtarët e këtij Komiteti zgjidhen nga Kryesia e KCS  dhe kanë mandate deri në përfundim të Kongresit.

Komiteti për Kualitet dhe Siguri të Pacientit

Kryetar: Dr. Rexhep Gjyliqi, Anesteziolog

Nënkryetar: Dr. Zgjim Berisha, Kirurg Abdominal

Një anëtare:Dr. Leminot Salihu, Kirurg Maksillofacial

Anëtarët:

 • Dr. Vjosa Zejnullahu – Gjinekologe dhe Obstetër
 • Dr. Zgjim Berisha – Kirurg Abdominal
 • Dr. Elmi Olluri – Kirurg Vaskular
 • Dr. Havushe Ramadani – Kirurge Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike
 • Dr. Leminot Salihu – Kirurg Maksillofacial
 • Dr. Bujar Frangu – Kirurg Urolog
 • Dr. Armend Kerveshi – Neurokirurg
 • Dr. Nadir Abazi – Kirurg Pediatrik
 • Dr. Selajdin Bajrami – Kirurg Torakal
 • Dr. Fitore Shoshi – Kirurge Oftalmologe
 • Dr. Emine Ramku – ORL
 • Dr. Rexhep Gjyliqi – Anesteziolog
 • Dr. Sami Bajcinca – Mjek Emergjent

 

Misioni:

Misioni i këtij Komiteti është që të rris cilësinë e kujdesit ndaj pacientit kirurgjik dhe sigurinë e tij në të gjitha disiplinat kirurgjike, duke krijuar programe të Cilësisë së Avancuar dhe Sigurisë së Pacientit. Kjo do të bëhet përmes zbatimit të katër parimeve udhëheqëse që janë të domosdoshme për të matur përmirësimin e kujdesit dhe sigurisë:

 1. Parimi i standardeve: Standardet do të jenë të individualizuara për pacientin dhe të mbështetura nga hulumtimet;
 2. Parimi i infrastrukturës së duhur: Niveli i duhur i stafit, specialistëve, pajisjeve, listave kontrolluese;
 3. Parimi i të dhënave rigoroze: Që kanë dalë nga dosjet mjekësore, janë të mbështetura nga hulumtimet, përfshijnë të dhëna post-operative, vazhdimisht plotësohen/ndryshohen;
 4. Parimi i verifikimit: Krijon siguri në publik dhe ka peer-review të jashtëm.

Komiteti për Laparoskopi, Endoskopi dhe Robotikë

Kryetar: Dr. Vesel Skenderi, Kirurg Abdominal dhe Laparoskopist

Nënkryetar: Dr. Valon Zejnullahu, Kirurg Abdominal dhe Endo-Laparoskopist

Anëtare e Kryesisë: Dr. Brikene Dacaj Elshani, Gjinekologe dhe Obstetre

Anëtarët:

 • Dr. Afrim Muhaxhiri -Gjinekolog dhe Obstetër
 • Dr. Ali Devaja – Kirurg Abdominal
 • Dr. Arianit Sherifi- Gjinekolog dhe Obstetër
 • Dr. Astrit Gashi – Gjinekolog dhe Obstetër
 • Dr. Atdhe Myftari – ORL
 • Dr. Baton Kelmendi- Kirurg Pediatrik
 • Dr. Berat Kerolli – Neurokirurg
 • Dr. Berat Krasniqi – Gjinekolog dhe Obstetër
 • Dr. Brikene Dacaj Elshani – Gjinekologe dhe Obstetër
 • Dr. Destan Kryeziu – Urolog
 • Dr. Feti Ahmeti – Neurokirurg
 • Dr. Gent Sopa – Gjinekolog dhe Obstetër
 • Dr. Halil Tanaj- Kirurg Abdominal dhe Endoskopist
 • Dr. Hilmije Quni – Gjinekolog dhe Obstetër
 • Dr. Ismet Shaqiri – Kirurg Abdominal dhe Laparoskopist
 • Dr. Merita Krasniqi – Gjinekologe dhe obstetre
 • Dr. Remzi Gashi – Kirurg Abdominal dhe Laparoskopist (Gjermani)
 • Dr. Valon Zejnullahu- Kirurg Abdominal dhe Endo-Laparoskopist
 • Dr. Vesel Skenderi- Kirurg Abdominal dhe Laparoskopist
 • Dr. Zgjim Berisha – Kirurg Abdominal
 • Dr. Rilind Zenelaj – Kirurg Abdominal (Gjermani)

Misioni:

Duke marrë parasysh trendin e vazhdueshëm të zhvillimit të kirurgjisë minimale invazive ky komitet do të angazhohet që kjo fushë e kirurgjisë të avansohet sa më shumë.

Do të organizohen forma të ndryshme të trajnimit dhe edukimit si për specializantët ashtu edhe për specialistët, duke aplikuar format e avansuara të edukimit simulativ dhe të realitetit virtual;

-Do të hartojë kriteret dhe standardet e ekspertizës profesionale dhe edukimit të strukturuar, të mentoruar dhe mbikqyrur, duke u bazuar në praktikat e mira amerikane dhe europiane;

-Theks të vecantë do t’i kushtohet sigurisë së pacientit.

Komiteti për Marrëdhënie Ndërkombëtare

Kryetare: Lumnije Kqiku-Biblekaj, MD, DDS, Ph.D.

Anëtarë:

Bashkim Kadriu, MD, FACP, SHBA

Emir Haxhija, MD, PhD, FEBPS, Austri

Hubert Hauser, Prim. ao. Univ.-Prof. Dr. med., Austri

Prof. Dr. Ilir Hasani, Maqedoni e Veriut

Lars-Peter Kamolz, MD, Austri

Mentor Ahmeti, MD, FACS, SHBA

Perparim Limani, MD, PhD, FACS, FEBS, Austri

Vedat Eljezi, MD, PhD, Francë

 

MISIONI

Kolegji i Kirurgëve të Kosovës (KCS) është formuar në fund të vitit 2018 si organizatë shkencore dhe avokuese, për të udhëhequr avancimin e të gjitha disiplinave kirurgjike në Kosovë me standardet me te larta dhe etikën e praktikës kirurgjike bashkohore. Në kuadër të fushëveprimit dhe të përgjegjësive, Komiteti për Marrëdhënie Ndërkombëtare ndërton bashkëpunimin me të gjitha institucionet, organizatat dhe agjencitë rajonale dhe ndërkombëtare për të promovuar punën, angazhimin dhe aktivitetet e Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës, si dhe shqyrton dhe bashkëpunon ngushtë në të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me diasporën, përkatësisht me kirurget shqiptarë në diasporë.  Kolegji i Kirurgëve të Kosovës ka për qëllim t’i bashkojë të gjithë kirurgët që punojnë ose kanë punuar në spitalet publike dhe institucionet akademike si dhe ata në sektorin privat në tërë vendin, specializantët e çdo disiplinë kirurgjike dhe studentët e mjekësisë që do të ndjekin kirurgjinë në të ardhmen.

Sot diaspora shqiptare në mbarë botën ka kirurgë shumë të suksesshëm, sidomos në Evropë dhe SHBA. Shumë nga këta kanë pozita të rëndësishme klinike, akademike, shkencore, dhe administrative, e shumë të tjerë janë në specializime të ndryshme kirurgjike. Kolegji i Kirurgëve të Kosovës do të anagazhohet që të identifikojë të gjithë kirurgët shqiptarë në botë, me të cilët do të bashkëpunojë dhe do t’i anëtarësojë në radhet e KKK, për zhvillimin dhe avancimin e kirurgjisë së Kosovës.

 

BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

Kolegji i Kirurgëve të Kosovës do të punojë ngushtë me kolegje ndërkombëtare, asociacione/shoqata kirurgjike dhe organizata tjera në tërë globin për të forcuar bashkëpunimin, në mënyrë që të përmirësohet të udhëhequrit e Kolegjit, të përmirësohet edukimi i gjithë anëtarësisë përmes kongreseve, simpoziumeve, punëtorive, dhe do të punohet në projekte hulumtuese të përbashkëta dhe të rritet cilësia e kujdesit kirurgjik.

 

FUSHËVEPRIMTARIA

Fushëveprimi i këtij Komiteti përfshin:

 • Në koordinim me Bordin e Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës, përgatit politikat e bashkëpunimit me institucionet tjera relevante, dhe promovon punën e KKK në organizatat tjera rajonale e ndërkombëtare.
 • Angazhohet për bashkëpunim dhe anëtarësim në KKK të të gjithë kirurgëve shqiptarë dhe miqve të tyre në botë.
 • Angazhohet për bashkëpunimin dhe promovimin e diplomacisë mjekësore.
 • Përcjellë negociatat e marrëveshjeve eventuale me institucionet dhe shoqatat tjera rajonale dhe ndërkombëtare, për zhvillimin e kirurgjisë në Kosovë.
 • Bënë mbikëqyrjen e zbatimit të marrëveshjeve të arritura mes palëve.
 • Shqyrton çështjet tjera, të përcaktuara me Rregulloren e KCS-së, dhe të çështjeve, të cilat me vendim të Bordit të KCS-së, barten te Komiteti në fjalë.
 • Në ushtrimin e funksioneve, Komiteti për Marrëdhënie Ndërkombëtare po ashtu bashkëpunon ngushtë me Kolegjet e Kirurgëve dhe shoqatat nacionale në të gjitha kontinentet.
 • Bashkëpunon me rrjetin diplomatik të Kosovës, në koordinim me mjekët shqiptarë në botë, dhe me të gjitha organizatat tjera, nga të cilat mund të kërkojë të dhëna konkrete, duke i përfshirë edhe raportet e drejtpërdrejta ose të personave të tjerë përgjegjës për çështje të caktuara, kur kjo kërkohet nga Komiteti.
 • Propozon emrat dhe siguron hapësirë për pjesëmarrje të ekspertëve ndërkombëtarë me të cilët bashkëpunon Komiteti në Kongreset Klinike.
 • Propozon emra të kirurgëve eminent në botë për anëtarësim nderi në KKK.
 • Organizon të paktën 2 simpoziume ose punëtori shkencore në vit, njëra nga të cilat duhet të jetë gjatë Kongresit Klinik.
 • Do ta krijojë Degën e American College of Surgeons (ACS) në Kosovë, si mekanizëm për të shtuar bashkëpunimin mes KKK dhe ACS.
 • Do të angazhohet të bashkëpunojë me Komitetin per Marrëdhënie Ndërkombëtare të ACS.
 • Do të takohet virtualisht ose /dhe fizikisht katër herë në vit, gjersa një nga takimet duhet të jetë rreth Kongresit Klinik vjetor.

 

PËRBËRJA E KOMITETIT PËR MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE

 •  Komiteti për Marrëdhënie Ndërkombëtare përbëhet nga Kryetari, Nënkryetari dhe anëtarët.
 • E gjithë përbërja e Komitetit do të jetë nga vendet e ndryshme të botës, nga kirurgë dhe anesteziologë shqiptarë, të cilët kanë arritur suksese në lëmin e kirurgjisë, përkatësisht të hulumtimeve shkencore.
 • Mandati i të gjithë anëtarëve të këtij komiteti është për tre vite, dhe të njëjti mund të rizgjidhen edhe për një mandat tjetër.
 • Komiteti ndihmohet me të paktën një asistent administrativ e cila/cili duhet të flas dhe shkruaj gjuhën angleze në nivel të lartë.

Komiteti për Mirëqenien e Anëtarëve të KCS

Kryetar: Dr. Xhemil Bytyqi, Urolog

Anëtarët:

 • Dr. Ardian Peci – Kirurg torakal
 • Dr. Aziz Mustafa – ORL
 • Dr. Dëfrim Koçinaj- Kirurg Pediatrik
 • Dr. Shefki Dragusha – Neurokirurg
 • Dr. Idriz Memaj – Kirurg Abdominal
 • Dr. Leminot Salihu – Kirurg Maksillofacial
 • Dr. Liridona Guci- Kirurgji Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike
 • Dr. Xhemil Bytyci- Urolog

Misioni:

Mirëqenia e kirurgëve dhe profesionistëve tjerë që merren me trajtimin dhe kujdesin e pacientëve është në korrelacion të drejtë me rezultatet e mjekimit. Komiteti do të adresojë shkaqet që ndikojnë në mirëqenien e profesionistëve në kujdesin kirurgjik si në aspektin shoqëror dhe ekonomik, ashtu edhe në shëndetin fizik dhe mendor. Është e njohur botërisht se sindromi i djegies (burnout) po bëhet kërcënim serioz për shendetin e kirurgëve dhe profesionistëve tjerë. Komiteti do të avokojë për kushte optimale të profesionistëve për punë dhe jetë, për shpërblim të merituar të punës së tyre. Komiteti do të organizojë edhe aktivitete të ndryshme në sport, art, muzikë dhe fusha tjera ku do të shpërfaqen edhe vlerat tjera të kirurgëve.

Komiteti për Politikat Shëndetësore dhe Avokim

Kryetar:  Hysni Jashari, Kirurg Pediatrik

Nënkryetare: Jehona Ukshini, Kirurge Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike

Një anëtare: Talat Gjinolli, Neurokirurg

Anëtarët:

 • Dr. Curr Gjocaj – Gjinekologj dhe Obstetër
 • Dr. Afrim Tahiri – Kirurg Abdominal
 • Dr. Luan Jaha – Kirurg Vaskular
 • Dr. Jehona Ukshini – Kirurge Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike
 • Dr. Nijazi Heta – Kirurg Maksillofacial
 • Dr. Talat Gjinolli – Neurokirurg
 • Dr. Haxhi Avdyli – Neurokirurg
 • Dr. Hysni Jashari – Kirurg Pediatrik
 • Dr. Saudin Maliqi – Kirurg Torakal
 • Dr. Gafur Murati – Oftalmolog
 • Dr. Halil Cikaj – ORL

Misioni:

Ky Komitet ka për mision që të identifikojë çështjet e politikave publike dhe shqetësimet që prekin kirurgët dhe pacientët tanë;

-Të prioritizoj ato çështje dhe shqetësime, të identifikoj ato mbi të cilat Kolegji i Kirurgëve të Kosovës (KKK) duhet të përqendrojë vëmendjen dhe burimet e tij;

– Të zhvillojë plane veprimi për adresimin e këtyre çështjeve, duke përfshirë rekomandimin e pozicioneve dhe iniciativave që Kolegji duhet të miratojë;

-Si dhe të zhvillojë dhe mirëmbajë mekanizmat me të cilat çështjet legjislative dhe rregullatore mund të adresohen në mënyrë efektive;

-Të filloj programin e akreditimit për disiplina të ndryshme kirurgjikale si trauma, kanceri, kirurgjia vaskulare dhe programe të tjera për Ministrinë e Shëndetësisë;

-Të ndërtoj programet dhe kapacitetet e avokimit për të përfaqësuar Kolegjin në agjensitë qeveritare dhe në bashkëpunimet ndërkombëtare.

Komiteti i Specializantëve

Anëtar Nderi i Kryesisë: Prof. Dr. Sadri Bajraktari- Kirurg i Përgjithshëm dhe Vaskular

Kryetare:  Dr. Dile Rrusta- Kirurge Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike

Nënkryetar : Dr. Hevzi Ademaj- Kirurg Pediatrik

Anëtare e Kryesisë: Dr. Zana Kutllovci- Gjinekologe dhe Obstetër

Anëtarët:

 • Dr. Dile Rrusta-  Specializante në Kirurgji Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike
 • Dr. Argjenta Axhami – Specializante e Oftalmologjisë
 • Dr. Dijon Musliu – Specializant i Ortopedisë
 • Dr. Driton Tolaj – Specializant në Kirurgji Torakale
 • Dr. Etnik Bajraktari – Specializant i ORL
 • Dr. Fatlume Arifaj- Specializante e Mjekësisë Emergjente
 • Dr. Hevzi Ademaj – Specializant i Kirurgjisë Pediatrike
 • Dr. Jozef Musa- Specializant i Kardiokirurgjisë
 • Dr. Marigona Haziri – Specializante e Kirurgjisë Vaskulare
 • Dr. Mirand Heta – Specializant i Kirurgjisë Maksillofaciale
 • Dr. Sami Pnishi – Specializant i Neurokirurgjisë
 • Dr. Zana Kutllovci- Specializante e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës
 • Dr. Ernest Isak – Specializant i Kirurgjisë së Përgjithshme (Shtetet e Bashkuara të Amerikës)

Misioni:

Komiteti i Specializantëve ka për qëllim të adresojë të gjitha çështjet me interes për shkollimin specialistik dhe mirëqenien e mjekëve gjatë specializimit. Në veçanti, të gjenden forma dhe mënyra të avansuara të arritjes së njohurive teorike dhe praktike të nevojshme për t’u bërë specialist me kompetenca të plota. Përmes Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës do të organizohen kurse e seminare të edukimit edhe përmes formave të simulimit laboratorik, duke pasur për bazë përvojat dhe resurset e Kolegjit Amerikan të Kirurgëve.

Komiteti për Specializime

Kryetar: Dr. Vlora Ibishi, gjinekologe dhe obstetër

Anëtarët:

 • Dr. Vlora Ibishi – Gjinekologe dhe Obstetër
 • Dr. Enver Fekaj – Kirurg Abdominal
 • Dr. Laura Leci – Kirurge Vaskulare
 • Dr. Raif Cavolli – Kardiokirurg
 • Dr. Enver Hoxha – Kirurg Plastik, Rekonstruktiv dhe Estetik
 • Dr. Mergime Prekazi Loxha – Kirurge Maksillofaciale
 • Dr. Sabri Hyseni – Kirurg Urolog
 • Dr. Talat Gjinolli – Neurokirurg
 • Dr. Sejdi Statovci – Kirurg Pediatrik
 • Dr. Agron Poniku – Kirurg Torakal
 • Dr. Skender Ukaj – Kirurg Ortoped
 • Dr. Mentor Gorani – Kirurg Oftalmolog
 • Dr. Qazim Hyseni – ORL

Misioni:

Misioni i këtij Komiteti është të adresojë çështjet e arsimit të specializantëve në kirurgji, duke përfshirë mjedisin arsimor, karakteristikat e grupit të specializantëve, çështjet kurrikulare të arsimit në disiplinat kirurgjike dhe çështjet e kompetencave. Qëllimet e Komitetit për Specializime janë:

-Të adresoj në mënyrë gjithëpërfshirëse nevojat arsimore të specializantëve kirurgjikal dhe studentëve nga të gjithë disiplinat kirurgjikale;

-Të mbështes përpjekjet arsimore për të lehtësuar kalimin nga shkolla mjekësore në trajnimin e specializimit dhe nga trajnimi në praktikë.

-Të luajë një rol kryesor në hartimin dhe zbatimin e programeve të reja dhe inovative arsimore për të adresuar kompetencat e përgjithshme në programet e specializimit;

-Të vendos në dispozicion një spektër të programeve dhe materialeve arsimore inovative për specializantët e kirurgjisë;

-Të siguroj mjedis efektiv edukativ të specializimit për të siguruar përvojat më të mira edukative për specializantët dhe studentët, si dhe rezultate optimale edukative;

-Të ofroj fellowship dhe kurse në edukimin kirurgjikal për specializantët dhe studentët;

-Të ndihmoj programet e specializimit për të përmbushur kërkesat aktuale dhe të ardhshme të akreditimit;

-Të zbatoj programet arsimore për të adresuar nevojat arsimore dhe administrative të drejtorëve të programeve të specializimit, në bashkëpunim me organizatat përkatëse të drejtorëve të programeve;

-Të koordinoj aktivitetet arsimore me organizata të ndryshme të drejtorëve të programeve kombëtare për të arritur qëllimet e përbashkëta dhe rezultatet optimale;

-Të monitoroj rezultatet e programeve specifike arsimore.

Komiteti për Studentët e Mjekësisë në Kirurgji

Kryetar: Dr. Antigona Hasani, Anesteziologe

Nënkryetar: Dr. Astrit Hamza, Kirurg Abdominal

Anëtarët:

 • Dr. Vlora Ibishi – Gjinekologe dhe Obstetër
 • Dr. Astrit Hamza – Kirurg Abdominal
 • Dr. Cen Bytyqi – Kirurg Ortoped
 • Dr. Gazmend Kaçaniku – Kirurg Oftalmolog
 • Dr. Qazim Hysenaj – ORL
 • Dr. Antigona Hasani – Anesteziologe

Misioni:

Komiteti për Studentët e Mjekësisë në Kirurgji ka për qëllim të promovoj dhe të mbështes grupet që kanë interes për kirurgjinë në shkolla të ndryshme mjekësore;

-Të siguroj informacione dhe udhëzime të dobishme për studentët e mjekësisë të interesuar në karrierën kirurgjikale;

-Të lehtësoj përfshirjen e studentëve të mjekësisë në aktivitetet arsimore të Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës (KKK);

-Të adresoj në mënyrë gjithëpërfshirëse nevojat arsimore në kirurgji për studentët e mjekësisë;

-Të vendos në dispozicion një spektër të programeve dhe materialeve inovative arsimore për studentët e mjekësisë.

Komiteti për Teknologjitë e Avancuara dhe Teknologjitë e Informacionit

Kryetar: Dr. Destan Kryeziu, Kirurg Urolog

Anëtarët:

 • Dr. Memli Morina – Gjinekolog dhe Obstetër
 • Dr. Shefki Xharra – Kirurg Abdominal
 • Dr. Shkelzen Duçi – Kirurg Plastik, Rekonstruktiv dhe Estetik
 • Dr. Shkelzen Komoni – Kirurg Maksillofacial
 • Dr. Destan Kryeziu – Kirurg Urolog
 • Dr. Shefki Dragusha – Neurokirurg
 • Dr. Gani Ceku – Kirurg Pediatrik
 • Dr. Mirsad Ukshini – Kirurg Torakal
 • Dr. Zgjim Limani – ORL

Misioni:

Misioni i Komitetit për Teknologji të Avancuar dhe Teknologji të Informacionit është të përmirësojë kujdesin për pacientët kirurgjikal, duke identifikuar dhe ndjekur në mënyrë aktive risitë, duke vlerësuar potencialin  kirurgjik të këtyre risive, si dhe duke promovuar adoptimin e sigurtë dhe efektiv të tyre.

-Poashtu ka për qëllim të iu përgjigjet këtyre teknologjive të reja kirurgjikale duke vlerësuar përshtatshmërinë e tyre;

-Të ndërtojë procese arsimore për arritjen, ruajtjen dhe verifikimin e aftësive në këto teknologji;

-Të nxis lidhjet/bashkëpunimet me shoqëritë, organet çertifikuese dhe organizatat e përfshira në këto teknologji të reja.

Registration

Forgotten Password?