Komiteti për Laparoskopi, Endoskopi dhe Robotikë

Kryetar: Dr. Vesel Skenderi, Kirurg Abdominal dhe Laparoskopist

Nënkryetar: Dr. Valon Zejnullahu, Kirurg Abdominal dhe Endo-Laparoskopist

Anëtare e Kryesisë: Dr. Brikene Dacaj Elshani, Gjinekologe dhe Obstetre

Anëtarët e Komitetit:

 • Dr. Afrim Muhaxhiri -Gjinekolog dhe Obstetër
 • Dr. Ali Devaja – Kirurg Abdominal
 • Dr. Arianit Sherifi- Gjinekolog dhe Obstetër
 • Dr. Astrit Gashi – Gjinekolog dhe Obstetër
 • Dr. Atdhe Myftari – ORL
 • Dr. Baton Kelmendi- Kirurg Pediatrik
 • Dr. Berat Kerolli – Neurokirurg
 • Dr. Berat Krasniqi – Gjinekolog dhe Obstetër
 • Dr. Brikene Dacaj Elshani – Gjinekologe dhe Obstetër
 • Dr. Destan Kryeziu – Urolog
 • Dr. Feti Ahmeti – Neurokirurg
 • Dr. Gent Sopa – Gjinekolog dhe Obstetër
 • Dr. Halil Tanaj- Kirurg Abdominal dhe Endoskopist
 • Dr. Hilmije Quni – Gjinekolog dhe Obstetër
 • Dr. Ismet Shaqiri – Kirurg Abdominal dhe Laparoskopist
 • Dr. Merita Krasniqi – Gjinekologe dhe obstetre
 • Dr. Remzi Gashi – Kirurg Abdominal dhe Laparoskopist (Gjermani)
 • Dr. Valon Zejnullahu- Kirurg Abdominal dhe Endo-Laparoskopist
 • Dr. Vesel Skenderi- Kirurg Abdominal dhe Laparoskopist
 • Dr. Zgjim Berisha – Kirurg Abdominal
 • Dr. Rilind Zenelaj – Kirurg Abdominal (Gjermani)

Misioni:

Duke marrë parasysh trendin e vazhdueshëm të zhvillimit të kirurgjisë minimale invazive ky komitet do të angazhohet që kjo fushë e kirurgjisë të avansohet sa më shumë.

Do të organizohen forma të ndryshme të trajnimit dhe edukimit si për specializantët ashtu edhe për specialistët, duke aplikuar format e avansuara të edukimit simulativ dhe të realitetit virtual;

-Do të hartojë kriteret dhe standardet e ekspertizës profesionale dhe edukimit të strukturuar, të mentoruar dhe mbikqyrur, duke u bazuar në praktikat e mira amerikane dhe europiane;

-Theks të vecantë do t’i kushtohet sigurisë së pacientit.

Aktivitetet:

Punëtoria dedikuar Laparoskopisë në Kirurgjinë Abdominale, Gjinekologjisë dhe Kirurgjisë së Fëmijëve në kuadër të Javës së Punëtorive:

https://koscs.org/sq/java-e-punetorive-e-kolegjit-te-kirurgeve-te-kosoves-22-26-maj-2023/

Planet për 2024:

Përpilimi i Sesionit për Laparoskopi në Kongresin e Katërt Klinik të KKK;

Organizimi i Punëtorive për Laparoskopi.

Registration

Forgotten Password?