Anëtarët e Nderit

Anëtarësia e Nderit u dedikohet individëve të cilët (a) kanë reputacion ndërkombëtar në fushën e kirurgjisë ose mjekësisë, ose (b) kanë kryer shërbime të shquara humanitare, veçanërisht në fushën e shkencës mjekësore dhe c) kanë kontribuar në zhvillimin e Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës.
Kështu, përgjatë secilit Kongres Klinik, në Ceremoninë e Hapjes, do të shpallen Anëtarët e Nderit të atij viti të Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës.
Kolegji i Kirurgëve të Kosovës ka emëruar për herë të parë dhjetë Anëtarët e tij të Nderit në Ceremoninë e Hapjes së Kongresi të Parë Klinik, më 23 Shtator 2021.
Të radhitur më poshtë gjeni secilin prej tyre, bashkë me biografitë dhe fjalimet e pranimit të Anëtarësisë së Nderit.
Anëtarët e Nderit – 2022
Në Ceremoninë e Hapjes së Kongresit të Dytë Klinik të Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës, të mbajtur me 15 Shtator 2022, janë shpallur dymbëdhjetë Anëtarët e Nderit.
Të radhitur më poshtë gjeni secilin prej tyre bashkë me biografitë përmbledhëse të karrierës dhe veprimtarisë së tyre.
Anëtarët e Nderit – 2023
Në Ceremoninë e Hapjes së Kongresit të Tretë Klinik të Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës, që do të mbahetme 12 Tetor 2023, do të shpallen dymbëdhjetë Anëtarët e Nderit.
Të radhitur më poshtë gjeni secilin prej tyre bashkë me biografitë përmbledhëse të karrierës dhe veprimtarisë së tyre.

Registration

Forgotten Password?