Prof. Dr. Xhemil Bytyçi

Xhemil Bytyçi u lind në Billushë të Prizrenit, më 5 Janar të vitit 1941. Shkollimin fillor dhe të mesëm i kreu në Prizren, ndërsa Fakultetin e Mjekësisë e kreu në Universitetin e Beogradit në vitin 1968. Paralel me të absolvoi edhe në degën e Stomatologjisë, të po këtij Universiteti. Dr. Bytyçi ka filluar të merret me shkrime letrare kur ishte gjimnazist. Qysh atëherë kishte filluar të shkruante vjersha, tregime dhe drama. Gjatë studimeve ishte aktiv në grupin letrar dhe muzikor të Shoqatës së njohur të atëhershme të Studentëve Shqiptarë të Universitetit të Beogradit me emrin “Përpjekja”. Pas kryerjes së fakultetit, filloi të jepte mësim në Shkollën e Mesme të Mjekësisë në Prizren. Në vitin 1973, nis punën në Klinikën e Urologjisë të Universitetit të Prishtinës. Specializimin e urologjisë e kreu në Spitalin “Rebro” të Zagrebit. Më 1986 mbron tezën e doktoratës në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës me titull “Kontributi në etiologjinë e nefrolitiazës – studim kliniko-epidemiologjik në rajonin e Kosovës” dhe avancohet në gradën e doktorit të shkencës së mjekësisë. Prof. dr. Xhemil Bytyçi ishte për shumë vite pedagog i rregullt i Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës me gradën më të lartë – profesor ordinar. Prof. dr. Xhemil Bytyçi është njëri ndër urologët më të njohur të Kosovës. Është i frytshëm në punën pedagogjike, shkencore e klinike. Ka marrë pjesë në shumë kongrese, seminare e simpoziume shkencore të karakterit kombëtar e ndërkombëtar. Ka të botuar mbi 110 artikuj, kumtesa, studime e punime në revistat e specializuara profesionale nga fusha e urologjisë dhe e kirurgjisë. Në këtë institucion mjekësor dhe arsimor punoi deri në kohën e pensionimit në vitin 2006. Edhe pas pensionimit vazhdoi ta kryejë me kompetencë të plotë etike-profesionale punën e mjekut specialist-urolog në Klinikën private “Uropriz” të Prizrenit dhe ende vazhdon punën si profesor i urologjisë në Spitalin privat “Aloka” dhe në Spitalin Special Urologjik “Vita – Hospital” në Prishtinë.

Krijimtaria Letrare

Sa i përket krijimtarisë letrare, me shkrime është marrë si gjimnazist. Deri më tani i ka 34 vepra letrare të botuara, veçmas poezi, poezi haiku të zhanrit japonez, por edhe drama.

Registration

Forgotten Password?