Kursi mbi Edukimin Bazik të Specializantëve të Kirurgjisë, Faza II

Përgjatë vitit 2023 janë mbajtur tetë nga dhjetë modulet e Fazës së Dytë të Kursit mbi Edukimin Bazik të Specializantëve të Kirurgjisë.

Në këtë fazë kanë marrë pjesë rreth 80 specializantë.

Dy modulet e fundit dedikuar prerjes cezariane (Dr. Vlora Ademi Ibishi), si dhe lëndimeve të fshikzës urinare dhe ureterëve (Dr. Petrit Nuraj), do të mbahen me 11 dhe 18 Janar 2024.

Tetë modulet e mbajtura deri më tani janë:

Dr.Halit Maloku: Trajtimi bashkëkohor i hernive të murit abdominal                 

Dr. Afrim Tahiri: Kirurgjia e ezofagut dhe duodenit

Dr.Hysni Jashari: Abdomeni akut te fëmijët

Dr. Brikene Dacaj Elshani: Shtatzanite ektopike

Dr. Vjosa Zejnullahu: Kirurgjia e ovareve

Dr.Lindita Ibrahimi: Abscesi tubo-ovarial

Dr.Dafina Mahmutaj: Ileuset

Dr. Astrit Hamza: Kirurgjia e kolonit

Dr.Enver Fekaj: Kirurgjia e rektumit

Dr. Valon Zejnullahu: Kirurgjia e kolecistës dhe rrugëve biliare

Registration

Forgotten Password?