Regjistrimi për prezantues dhe pjesëmarrës

  • Nëse nuk jeni anëtar i OMK, atëherë ju lutem dërgoni kërkesën për regjistrim në Kongres në email adresën: [email protected], dhe do të ju përgjigjemi menjëherë me detajet e regjistrimit. / If you are not a member of KCD, then please send the request for registration in the Congress to the email address: [email protected], and we will respond promptly with registration details.
  • Max. file size: 200 MB.

AFATI I APLIKIMIT

Regjistrimi i hershëm, 15 korrik ……………..50 euro

15 Shtator………………………………………………..70 euro

On desk ………………………………………………….100 euro

Registration

Forgotten Password?