Kursi mbi Edukimin Bazik të Specializantëve, Faza 1

Kolegji i Kirurgëve të Kosovës, në bashkëpunim me Komitetin e Specializantëve, Komitetin për Specializime dhe Komitetin për Edukim të Vazhdueshëm Profesional të KCS-së, organizoi kursin mbi Edukimin Bazik të Specializantëve të Kirurgjisë – Faza 1, i cili u adaptua nga Kolegji Amerikan i Kirurgëve (ACS) dhe Divizioni i Drejtorëve të Programit (APDS), dhe është pjesë e një kurrikule me tre faza.


Këshilli organizativ dhe mbikqyrës:

Dr. Sadik Llullaku (Koordinator & Drejtori Ekzekutiv i Kolegjit);

Dr. Vlora Ibishi (Kryetare e Komitetit per Edukim Specialistik);

Prof. Dr. Sadri Bajraktari (Kryetar nderi i Komitetit të specializantëve);

Prof. Dr. Antigona Hasani (Kryetare e Komitetit për Studentët e Fakultetit të Mjekësisë);

Dr. Hajriz Rudari (Kryetar i Komitetit për EVP);

Prof. Dr. Astrit Hamza (Shefi i Katedrës së Kirurgjisë);

Dr. Dile Rrusta (Kryetare e Komitetit të Specializantëve).


Secili nga 12 modulet është udhëhequr nga një specialist (i cili ka shërbyer si mentor) dhe një specializant.

Faza 1, dedikuar edukimit bazik, përfshin 12 module:

Moduli 1: “Asepsa dhe Identifikimi i Intrumentit” – Dr. Astrit Hamza & Dr. Zana Kutllovci (19 Janar 2023);

Moduli 2: “Lidhja e Nyjeve” – Dr. Hysni Jashari & Dr. Hevzi Ademaj (02 Shkurt 2023);

Moduli 3: “Qepja- Sutura” – Dr. Liridona Guci & Dr. Dile Rrusta (16 Shkurt 2023);

Moduli 4: “Mbyllja e plagës dhe lembot e lëkurës & Graftet e lëkurës” – Dr. Ylber Zejnullahu & Dr. Dile Rrusta (02 Mars 2023);

Moduli 5: “Kateterizimi Uretral” – Dr. Bujar Frangu & Dr. Saim Gërxhaliu (16 Mars 2023);

Moduli 6: “Ventilimi me ambu dhe Intubimi laryngeal/endotrakeal” – Dr. Antigona Hasani & Dr. Fatlume Arifaj & Dr. Tringë Metaj (30 Mars 2023);

Moduli 7: “Menaxhimi Kirurgjik I rrugëve ajrore/xirxo & tracheostomia” – Dr. Zgjim Limani & Dr. Etnik Bajraktari (13 Prill 2023);

Moduli 8: “Vendosja e drenit torakal” – Dr. Bedri Osmani & Dr. Driton Tolaj (27 Prill 2023);

Moduli 9: “Vendosja e Linjës venoze periferike/qendrore/intraoseale” – Dr. Lulzim Hoti & Dr. Antigona Hasani (11 Maj 2023);

Moduli 10: “Menaxhimi i Gjakderdhjeve në Kirurgji”, “Anastomoza e Artiereve”, “Produktet e Gjakut” – Dr. Lulzim Vokrri, Dr. Bukurije Zhubi, Dr. Fatmir Hajdari & Dr. Marigona Haziri (25 Maj 2023);

Moduli 11: “Hapja dhe mbyllja e laparotomisë dhe Shkathtësitë bazë Laparosokopike” – Dr. Valon Zejnullahu & Dr. Astrit Hamza (8 Qershor 2023);

Moduli 12: “Reanimimi kardiorespirator, ACLS” (22 Qershor 2023)

Në Kursin mbi Edukimin Bazik të Specializantëve po marrin pjesë mbi 100 specializantë të lëmive të ndryshme kirurgjike.

Registration

Forgotten Password?