APLIKACIONI PËR REGJISTRIM NË KURSIN ATLS

UDHËZIME PËR APLIKUESIT:

Të drejtë aplikimi për regjistrim në kursin ATLS kanë mjekët (specialistë & specializantë) të cilët merren me trajtimin e pacientëve me politrauma, (si p.sh. disiplinat kirurgjike, mjekësia emergjente, anesteziologjia).

Numri total i pjesëmarrësve të lejuar për këtë kurs është 16.

Për të aplikuar për regjistrim duhet të plotësoni të dhënat e mëposhtme, duke përfshirë edhe letrën e motivimit dhe dërgimin e CV-së tuaj.

Kriter i domosdoshëm është njohja e gjuhës angleze, pasi që e tërë pjesa teorike do të ofrohet në anglisht.

Për të aplikuar për regjistrim duhet të plotësoni të dhënat e mëposhtme, duke përfshirë edhe letrën e motivimit dhe dërgimin e CV-së tuaj.

Afati për aplikim: 26 Prill 2024.

Ju lutem keni parasysh, që tek përgjigjet e shumëfishta, duhet të zgjedhni vetëm një opsion.

Ndërkaq, letrën e motivimit mund ta dërgoni si dokument ose mund ta shkruani. Fillimisht pra, duhet zgjedhur njëri nga opsionet. Nëse zgjedhni ‘Ngarko’ ju hapet mundësia për ta ngarkuar dokumentin tuaj.

Nëse zgjedhni ‘Shkruaj’ ju hapet fusha për të shkruar letrën tuaj.

Me ta plotësuar letrën tuaj të motivimit, ju mbetet vetëm edhe ta ngarkoni CV-në tuaj, dhe ta shtypni butonin: ‘Dërgo’, me ç’rast do të pranoni një email automatik që konfirmon që kemi marrë të dhënat tuaja. Ju lutem kontrolloni edhe Spam / Junk nëse nuk e shihni emailin.

Për çdo informatë shtesë të nevojshme, ju lutem kontaktoni me: [email protected] (+38349940600).

Broshura me detajet e Kursit: https://koscs.org/sq/broshura-advanced-trauma-life-support-atls/

PROCESI I REKRUTIMIT:

Kandidatët që kanë aplikuar do të kalojnë nëpër procesin e vlerësimit. VETËM kur të ju njoftojmë personalisht me një email të dytë, pasi të jetë bërë lista e kandidatëve të përzgjedhur, ju mund të realizoni pagesën dhe të siguroni pjesëmarrjen tuaj në kursin ATLS.

Kuotizimi:

 500.00 400.00€

Tarifat përfshijnë Librin e licencuar individualisht, mëngjesin dhe drekën.

*Për të gjithë aplikantët në kategorinë e shërbyesve civil, Kolegji i Kirurgëve të Kosovës ka bërë zbritje prej 100 , gjersa SHSKUK për aplikantët që punojnë në SHSKUK do ta kompensojë 40% të cmimit total.

Kësisoj, shuma reale që do ta paguaj aplikanti i cili punon në kuadër të SHSKUK është 200.00 €.

Për të gjithë aplikantët në kategorinë e shërbyesve civil, Kolegji i Kirurgëve të Kosovës ka bërë zbritje prej 100 , gjersa SHSKUK për aplikantët që punojnë në SHSKUK do ta kompensojë 40% të cmimit total.

Kësisoj, shuma reale që do ta paguaj aplikanti i cili punon në kuadër të SHSKUK është 200.00 €.


Registration

Forgotten Password?