Sponsorët e Kongresit të Dytë Klinik

Faleminderit që vendosët të investoni në ngjarjen tonë.

Sponsorizimi juaj na ndihmoi t’ia dalim mbanë me sukses.

ROCHE

Banja e Kllokotit

Acibadem

Solution D

Meditech

ASHAK

Stone Castle

Yess Pharma

Kosova Med

RSR

Novartis

Komuna e Obiliqit

Agani

One Group

AGS

Italmed

Onix Spa

CFO Pharma

Bi Pharm

Bosnalijek

Dave Pharma

Banja Nëna Naile

Pegasus

Registration

Forgotten Password?