Bellal Joseph, MD, FACS

Dr. Bellal Joseph është Profesor i Kirurgjisë “Martin Gluck Endowed”, Profesor i Neurokirurgjisë, Shef i Kirurgjisë së Përgjithshme dhe Shef i Divizionit të Traumës, Kujdesit Kritik, Kirurgjisë së Djegies dhe asaj Emergjente, në Universitetin e Arizonës. Ai është gjithashtu Zëvendëskryetar i Kërkimeve për Departamentin e Kirurgjisë. Dr. Joseph është autor i mbi 310 botimeve të vlerësuara nga kolegët dhe 30+ kapituj librash. Kërkimi i tij është financuar nga NIA, DOD dhe DARPA. Fushat e tij të ekspertizës përfshijnë dëmtimet traumatike të trurit, transfuzionit dhe zëvendësimin e faktorëve te pacientët me trauma, dobësi etj. Dr. Joseph është anëtar i shoqatave të shumta kombëtare, Kryetari Pasues i ACS në Arizona, Kryetar i Shoqatës së Traumës në Arizona dhe Nënkryetar i Komitetit për Traumën në Shtetin e Arizonës. Dr. Joseph është gjithashtu anëtar i komitetit drejtues të Planit Kombëtar të Veprimit për Kërkime në fushën e Traumës (NTRAP). Zhvillimi profesional dhe zhvillimi i kirurgëve të rinj përbëjnë pasionet e tij.

Registration

Forgotten Password?