Dr. Girma Tefera

Dr. Girma Tefera është Kirurg Vaskular në Universitetin e Wisconsin-Madison, në Wisconsin. Ai iu bashkua Kolegjit Amerikan të Kirurgëve, Divizionit të Shërbimeve të Anëtarëve, si Drejtor i ri Mjekësor i Programit “Operation Giving Back” në shkurt 2015. Interesat e tij kërkimore klinike përfshijnë trajtimin e aneurizmës abdominale të aortës me transplantim të stentit endovaskular dhe sëmundje të tjera komplekse aneurizmale të kraharorit dhe aorta abdominale. Përveç kësaj, Dr. Tefera ka udhëhequr disa nisma globale shëndetësore për forcimin e sistemit të kujdesit shëndetësor dhe edukimit në Etiopi. Ai ka udhëhequr përpjekjet e Universitetit të Wisconsin në zhvillimin e shërbimeve mjekësore të urgjencës dhe shërbimeve të kirurgjisë vaskulare dhe endovaskulare në Etiopi. Përpjekjet e tij aktuale për shtrirjen e shëndetit global përmes ACS përqendrohen në zhvillimin e Qendrave Globale të Edukimit të Kirurgjisë të Ekselencës në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme. Ai është një mentor i përkushtuar për studentët e mjekësisë, specializantët dhe bashkëpunëtorët e enëve të gjakut.

Registration

Forgotten Password?