Krishnan Ganapthy, M Ch (Neurokirurgji) FACS FICS FAMS Ph.D

Krishnan Ganapthy, M Ch (Neurokirurgji) FACS FICS FAMS Ph.D, është Kryetar i Kaluar i Shoqatës së Telemjekësisë së Indisë, Shoqërisë Neurologjike të Indisë dhe Shoqatës Indiane të Neurokirurgjisë Stereotaktike dhe Funksionale. Dikur profesor ndihmës në IIT Madras dhe Universiteti Anna, ai ishte Konsulent Nderi dhe Këshilltar në Shërbimet Mjekësore të Forcave të Armatosura të Neurokirurgjisë. Në vitin 1990, ai u bë i pari në Azinë Jugore që mori doktoraturën në neuroimazheri. Ai është Anëtar i Bordit Editorial të 4 Revistave Ndërkombëtare dhe 3 Kombëtare në Telemjekësi dhe Neuroshkenca. Poashtu, ai ishte Neurokirurgu i parë nga Azia Jugore që u trajnua në Radiokirurgji Stereotaktike në vitin 1995 dhe më vonë në Radiokirurgji robotike në vitin 2008. Ai u angazhua në Teleshëndetësi në vitin 1998. Gjatë 48 viteve të fundit, ai ka prezantuar 606 punime në konferenca kombëtare dhe 201 në konferenca ndërkombëtare. Ka botuar 128 punime shkencore, 190 artikuj në revista dhe gazeta dhe 21 kapituj në tekste shkollore. Ai ishte redaktor i ftuar për tre evente speciale të një reviste kombëtare & ndërkombëtare dhe ka redaktuar një libër mbi Health IT. Ai është në bordin editorial të 8 revistave dhe është reviewer/vlerësues i artikujve për 15 revista kombëtare dhe ndërkombëtare. Është ish-anëtar i Komitetit Këshillimor të Departamentit të Shkencës të Qeverisë së Indisë. Ai është aktualisht anëtar i komiteteve BIRAC- (Këshilli i Ndihmës për Kërkimet në Industrinë e Bioteknologjisë), të Qeverisë së Indisë, të cilat shqyrtojnë projektet kërkimore për t’i përzgjedhur për financim. Universiteti i Kolumbisë kishte zgjedhur ATNF si një rast studimor për të demonstruar praktikat më të mira globale. Ai ishte gjithashtu në listën e ekspertëve të OBSH-së për Shëndetin Dixhital. Ai është në Bordin e Drejtorëve të Fondacionit të Rrjeteve të Telemjekësisë Apollo dhe Shërbimeve Teleshëndetësore Apollo. Ai është Profesor i Shquar në Universitetin Mjekësor Tamilnadu Dr MGR, Profesor i Shquar vizitues në IIT Kanpur dhe Profesor Emeritus në Akademinë Kombëtare të Shkencave Mjekësore.

Registration

Forgotten Password?