Prof. Dr. Arben Gjata

Prof. Dr. Arben Gjata, i lindur më 15 maj 1960, në Tiranë, Shqipëri, përfundoi studimet universitare për mjekësi në Universitetin e Tiranës, Shqipëri, nga viti 1980 deri në vitin 1985. Pas kësaj, ai filloi një specializim pasuniversitar në Kirurgjinë e Përgjithshme nga viti 1986 deri në vitin 1988.

Në vitin 1996, Prof. Gjata mori doktoraturën në Kirurgji nga Fakulteti i Mjekësisë në Universitetin e Tiranës. Për të zgjeruar më tej ekspertizën e tij, ai u angazhua në edukimin e vazhdueshëm profesional në Universitetin Westfalische-Wilhelm në Muenster, Gjermani, nga viti 1992 deri në vitin 1994. Ai gjithashtu iu nënshtrua formimit profesional në Spitalin Butherworth në Grand Rapids, SHBA, në vitin 1998.

Gjatë gjithë karrierës së tij, Prof. Dr. Arben Gjata ka mbajtur poste të ndryshme si në mjedise akademike ashtu edhe në ato klinike. Nga viti 1985 deri në vitin 1992 ka shërbyer si Kirurg dhe Pedagog në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Tiranës dhe Spitalin Nr. 2.

Në vitin 1997, Prof. Gjata rimori detyrën e Kirurgut dhe Pedagogut në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Tiranës, duke vazhduar lidhjen me QSUT-në “Nënë Tereza”. Më pas, u bë Drejtor Mjekësor i Spitalit nga viti 2002 deri në 2005 dhe mbajti detyrën e tij si Kirurg dhe Pedagog deri në vitin 2015.

Përkushtimi i Prof. Dr. Arben Gjata për akademinë e bëri atë të shërbejë si Zëvendës Rektor i Universitetit të Mjekësisë në Tiranë nga viti 2013 deri në vitin 2015. Që nga viti 2015, ai mban postin e Rektorit në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë, duke çimentuar më tej angazhimin e tij për avancimin e edukimit mjekësor.

Përveç angazhimeve të tij profesionale, Prof. Gjata është anëtar aktiv i disa organizatave me famë, duke përfshirë “Shoqërinë Shqiptare të Kirurgjisë së Përgjithshme”, Grupin e Kontrollit të Infeksioneve Spitalore të Evropës Juglindore dhe Shoqatën Ndërkombëtare të Kirurgjisë, Gastro-Enterologjisë dhe Onkologjisë. .

Prof. Dr. Arben Gjata zotëron aftësi shumëgjuhëshe dhe flet rrjedhshëm anglisht, gjermanisht, italisht dhe frëngjisht. Kontributet e tij të jashtëzakonshme në fushën e mjekësisë, si Kiurg dhe Pedagog, kanë forcuar reputacionin e tij si një profesionist i respektuar dhe i kompletuar.

Registration

Forgotten Password?