Barbara Cvenkel, MD, PhD

Barbara Cvenkel, MD, PhD, është autore e shumë punimeve mbi glaukomën dhe sipërfaqen e syrit, të botuara në revista ndërkombëtare dhe në revistën mjekësore sllovene. Interesat e saj kryesore janë vlerësimi i sipërfaqes së syrit pas trajtimit afatgjatë lokal dhe kirurgjisë së glaukomës, përdorimi i teknologjisë imazherike në glaukomë. Me bashkautorët ajo hulumtoi ndryshimet morfologjike të rrjetës trabekulare pas trabekuloplastikës selektive me lazer dhe uljes së efikasitetit të IOP të SLT si terapi ndihmëse në pacientët me glaukoma, dhe së fundmi farmakogjenetikën në glaukomë. Për të përmirësuar diagnostikimin dhe menaxhimin e glaukomës në Slloveni, ajo ka publikuar udhëzime për trajtimin e glaukomës dhe është bashkëautore e Udhëzimeve të Shoqatës Evropiane të Glaukomës për Glaukomën.

Prej vitit 2002 është Profesoreshë në Fakultetin e Mjekësisë të Lubjanës. Ajo është Shefe e Njësisë së Glaukomës në Departamentin e Oftalmologjisë të Qendrës Mjekësore Universitare në Lubjanë, Presidente e Shoqatës Sllovene të Glaukomës dhe Presidente e Shoqatës Sllovene të Oftalmologjisë.Ajo është koordinatore kombëtare për specializantë në Odën e Mjekëve të Sllovenisë dhe anëtare e Komitetit Ekzekutiv të Bordit Evropian të Oftalmologjisë.

Registration

Forgotten Password?