Hassan Al Thani, MD, FACS, MBA, MBBch, CABS, FRCSI/C

Dr. Hassan Al-Thani është Shef i Seksioneve të Traumës dhe Kirurgjisë Vaskulare të Spitalit të Përgjithshëm Hamad, Anëtar i Kolegjit Amerikan të Kirurgëve, Anëtar i Kolegjit Mbretëror të Mjekëve dhe Kirurgëve të Glasgow, Anëtar i Kolegjit Mbretëror të Mjekëve dhe Kirurgëve të Irlandës dhe Anëtar i Kolegjit Mbretëror të Mjekëve dhe Kirurgëve të Kanadasë. Ai u diplomua nga Kolegji Mbretëror i Kirurgëve në Irlandë dhe përfundoi trajnimin kirurgjik në Katar dhe në Kirurgji të Përgjithshme, Trauma dhe Kirurgji Vaskulare në Fakultetin e Shkencave të Shëndetit të Universitetit McMaster në Hamilton, Kanada. Në vitin 2004, pas përfundimit të trajnimit, ai u bashkua me Spitalin e Përgjithshëm Hamad si Këshilltar i Lartë në Departamentin e Kirurgjisë. Në të njëjtin vit ai krijoi Seksionin e Kirurgjisë Vaskulare. Ai ka një diplomë Master në Menaxhimin Logjistik të Spitaleve nga Instituti Ndërkombëtar i Transportit dhe Logjistikës – Kajro, Egjipt dhe kohët e fundit përfundoi diplomën e tij Master Ekzekutiv Ndërkombëtar në Menaxhimin e Emergjencave dhe Fatkeqësive në Universitetin Georgetown, Katar.

Dr. Al Thani është autor ose bashkëautor i më shumë se dyqind botimeve dhe artikujve të rishikuar nga kolegët dhe gjithashtu i nëntë kapitujve të librave.

Përveç kësaj, Dr. Al Thani ka qenë i përfshirë në një sërë detyrash administrative, si: Anëtar Bordi të Korporatës Mjekësore Hamad nga viti 2006 deri në vitin 2008, Kryetar i Komitetit të Transplantit të Organeve në periudhën 2008-2009, Anëtar Bordi i Kolegjit Mjekësor Weill Cornell në Katar në periudhën 2008 – 2012, Anëtar i Bordit Ekzekutiv të Gulf Vascular Society (Shoqërisë Vaskulare të Gulf) nga viti 2007, President i Gulf Vascular Society (Shoqërisë Vaskulare të Gulf) nga  viti 2009, dhe Anëtar Bordi i Kolegjit Mjekësor të Katarit dhe Kryetar i Kapitullit ATLS ndër të tjera.

Registration

Forgotten Password?