Pierre –A. Clavien, MD, PhD, FACS (hon), ASA (hon), FRCS (Eng), FRCS (Ed)

Pierre-Alain Clavien, MD, PhD, FACS (hon), ASA (hon), FRCS (Eng), FRCS (Ed), është kirurg-shkencëtar me famë botërore, aktualisht Profesor dhe Kryetar i Departamentit të Kirurgjisë në Cyrih, Zvicër. Pas bordit kirurgjik zviceran në vitin 1989, ai u zhvendos në Toronto, Kanada, për të përfunduar një program doktorature në ruajtjen e organeve, pas të së cilës ndoqi një përkohësisht në Kirurgjinë e mëlçisë/pankreasit dhe transplantimin e mëlçisë. Pastaj u zhvendos në Qendrën Mjekësore të Universitetit të Duke, Durham, NC, ku fillimisht drejtoi programin e transplantimit të mëlçisë dhe HPB, dhe më pas divizionin e Transplantimit.

Interesat e tij kryesore janë aspektet e ndryshme të transplantimit dhe kirurgjisë së mëlçisë. Që nga viti 1994, ai ka drejtuar një laborator aktiv të shkencave bazike. Fushat e kërkimit të tij përfshijnë ruajtjen e organeve, dëmtimin e ishemisë-riperfuzionit të mëlçisë dhe rigjenerimin e mëlçisë, patogjenezën e kancerit si dhe hulumtimet e rezultateve që janë botuar në Science, Nature, PNAS, Annals of Surgery, Gastroenterologjia, Lancet dhe NEJM (The New England Journal of Medicine).

Grupi i tij zbuloi serotoninën si një mediator kyç i rigjenerimit të mëlçisë dhe bëri me sukses trasplantimin e parë të mëlçisë së njeriut të ruajtur për disa ditë në një perfuzion të ri normotermik jashtë trupit. Gjithashtu, zhvilloi një klasifikim të thjeshtë dhe të gjerë që përdoret shpesh për të vlerësuar komplikacionet pas operacionit, i cili mban emrin e tij, dhe më pas një metrikë për morbiditetin, që përfshin të gjitha komplikacionet sipas rëndësisë (Indeksi i Plotë i Komplikimeve, CCI). Ndikimi i kërkimit të tij shfaqet me një faktor H prej 140. Ai ka qenë president i Shoqatës Evropiane të Kirurgjisë (ESA) dhe Shoqatës Evropiane të Hepatobiliareve (E-AHPBA).

 Ai është aktualisht në Bordin Redaktues ose Redaktor i Asociuar i disa revistave ndërkombëtare të rangut të lartë, si Redaktor i Asocuar i Revistës për Hepatologji (Journal of Hepatology) dhe i Kronikave të Kirurgjisë (Annals of Surgery).

 Dr. Clavien u emërua anëtar nderi i Kolegjit Amerikan të Kirurgëve (ACS) dhe i Shoqatës Amerikane të Kirurgjisë (ASA). Gjithashtu u emërua anëtar nderi i Akademisë Kombëtare të Mjekësisë në Francë. 

Ai ka marrë çmimet më prestigjioze për arritjet shkencore në Zvicër, Çmimin Otto Naegeli në vitin 2008 dhe Çmimin UEGW (Bashkimi Evropian i Gastroenterologjisë). Ai gjithashtu ka shkruar disa libra, duke përfshirë Atlasin popullor të Kirurgjisë të Traktit Gastrointestinal të Sipërm dhe HPB-së. Dr. Clavien u bashkua me Akademinë Kombëtare të Mjekësisë (SHBA) në vitin 2020.

Registration

Forgotten Password?