Komiteti për Kongresin Klinik të KKK

Misioni:

KKK synon që për cdo vit të organizojë Kongresin Klinik, në të cilin do të paraqiten rezultatet e të arriturave profesionale dhe shkencore nga shkencëtarët vendorë dhe ndërkombëtarë.

Do të ketë ligjërata të emërtuara, sipas vendimit të Bordit Drejtues të KKK. Do të inaugurohen anëtarët e rinj dhe do të ndahen cmimet e KKK. Ky komitet ka Komitetin Shkencor dhe Organizativ dhe merret me të gjitha aspektet e organizmiit dhe mbarëvajtjes së Kongresit.

Kryesuesit dhe anëtarët e këtij Komiteti zgjidhen nga Kryesia e KKK  dhe kanë mandate deri në përfundim të Kongresit.

Aktivitetet:

Kongresi i Dytë Klinik:

Përmbledhje:

https://koscs.org/sq/u-mbajt-kongresi-i-dyte-klinik-nga-kolegji-i-kirurgeve-te-kosoves-ne-bashkeorganizim-me-oden-e-mjekeve-te-kosoves/

Ligjëruesit e Ftuar Ndërkombëtarë:

https://koscs.org/sq/ligjeruesit-e-ftuar-nderkombetare/

Programi Shkencor:

https://koscs.org/sq/programi-shkencor-i-kongresit-te-dyte-klinik/

Libri i Kongresit të Tretë Klinik & Abstraktet:

https://koscs.org/sq/libri-i-kongresit-te-dyte-klinik-abstraktet/

Çmimi për Arritje Jetësore “Prof. Dr. Sami Haxhibeqiri”:

https://koscs.org/sq/cmimi-per-arritje-jetesore-prof-dr-sami-haxhibeqiri/

Çmimi “Udhëheqja përmes Shembullit”:

https://koscs.org/sq/cmimi-udheheqja-permes-shembullit/

Çmimi për “Partneritet të Shkëlqyer”:

https://koscs.org/sq/cmimi-per-partneritet-te-shkelqyer/

Çmimi “Publikimi dhe Inovacioni i Vitit”:

https://koscs.org/sq/cmimi-publikimi-dhe-inovacioni-i-vitit/

Çmimi: Specializante e Dalluar “Prof. Dr. Preveza Abrashi”:

https://koscs.org/sq/cmimi-specializante-e-dalluar-prof-dr-preveza-abrashi/

Ligjëratat e emërtuara (“state-of-the-art”):

https://koscs.org/sq/ligjeratat-e-emertuara-state-of-the-art/

Aktivitetet:

Kongresi i Parë Klinik:

Përmbledhje:

https://koscs.org/sq/ceremonia-e-hapjes-e-kongresit-te-pare-klinik/

Ligjëruesit e Ftuar Ndërkombëtarë:

https://koscs.org/sq/ligjeruesit-nderkombetare/

Programi Shkencor:

https://koscs.org/sq/programi-i-kongresit/

Libri i Kongresit të Tretë Klinik & Abstraktet:

https://koscs.org/sq/libri-i-abstrakteve-te-kongresit/

Çmimi për Arritje Jetësore “Prof. Dr. Sami Haxhibeqiri”:

https://koscs.org/sq/cmimi-i-arritjeve-jetesore-prof-dr-sami-haxhibeqiri/

Planet për 2024:

Kongresi i Katërt Klinik, 26-29 Shtator 2024

Registration

Forgotten Password?