Komiteti i Grave Specialiste të Kirurgjisë

Kryesia

Kryetare: Dr. Mire Hoxha Shoshi -Oftalmologe

Nënkryetare: Dr. Violeta Zatriqi- Kirurge Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike

Anëtare e Kryesisë: Dr. Harieta Zherka Saraçini – Kirurge vaskulare

Anëtare e Kryesisë: Dr. Eliza Kastrati- Kirurge torakale

Anëtarët e Komitetit:

 • Dr. Mire Hoxha Shoshi- Oftalmologe
 • Dr. Arijeta Shaqiri Rahimi
 • Dr. Arlinda Basha
 • Dr. Arta Zeka – Kirurge Pediatrike
 • Dr. Besa Kolloni
 • Dr. Eliza Kastrati- Kirurgji torakale
 • Dr. Fatlume Arifaj- Mjekesi Emergjente
 • Dr. Harieta Zherka Saracini- Kirurge vaskulare
 • Dr. Laura Leci Tahiri – Kirurge vaskulare
 • Dr. Liridona Guci – Kirurge Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike
 • Dr. Preveza Abrashi- Kirurge Abdominale
 • Dr. Teuta Daullxhiu
 • Dr. Valbona Nushi Stavilevci -Pediatre Nefrologe
 • Dr. Violeta Zatriqi – Kirurge Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike
 • Dr. Vjollca Binqe – Ortopede dhe Traumatologe

Misioni:

Përmes këtij Komiteti, gratë dhe vajzat specialiste dhe specializante do të fuqizojnë rolin e tyre të rëndësishëm në kujdesin kirurgjik të pacientëve;

-Do të kërkohen dhe gjenden format më të mira që grate të jenë mirë të përfaqësuara edhe në profesionet e kirurgjisë, si dhe ne lidershipin institucional dhe akademik;

-Do të punohet edhe për shkrimin e historikut të grave në kirurgji, si dhe rregullisht do të promovojë të arriturat e grave në profesion dhe shkencë;

-Do të ketë në fokus edhe mirëqenien e grave, si dhe do të jetë zë i fuqishëm kundër diskriminimit, ngacmimit dhe bullizmit ne vend të punës, në KCS dhe në shoqëri në përgjithësi.

Aktivitet:

Krijimi i atmosferës së mirë dhe të sigurtë të punës duke e pasur në thelb respektin e duhur ndaj secilit, shpie direkt te plotësimi i një prej objektivave kryesore të Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës, që është përmirësimi i kujdesit ndaj pacientit kirurgjik dhe avancimi i praktikës etike të kirurgjisë.

Për këtë qëllim, udhëheqësia e KKK ka miratuar propozimin e Komitetit të Grave Kirurge të KKK për adoptimin e Deklaratës mbi Ngacmimin, Bullizmin dhe Diskriminimin, e cila është përshtatur nga deklarata e njëjtë e Kolegjit Amerikan të Kirurgëve.

Këtë Deklaratë mund ta lexoni të plotë këtu: https://koscs.org/sq/deklarata-mbi-ngacmimin-bullizmin-dhe-diskriminimin/

Registration

Forgotten Password?