Kryetari i Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës, Dr. Rifat Latifi, mori pjesë në demonstrimin e 17-të të Kapaciteteve të STAR-TIDES në kampusin Mason Square të Universitetit George Mason në Arlington, Virxhinia

April 17, 2024
Washington DC

 

Dr. Rifat Latifi, mori pjesë në Demonstrimin e 17-të Vjetor të Kapaciteteve STAR-TIDES, të mbajtur në kampusin Mason Square të Universitetit George Mason në Arlington, Virxhinia.

Si ish-ministër i Shëndetësisë së Republikës së Kosovës, President dhe Themelues i Fondacionit Ndërkombëtar Virtual e-Hospital dhe Kryetar i Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës, Dr. Latifi mori pjesë në diskutimin për prezantimin e produkteve dhe aktiviteteve inovative të STAR-TIDES, rrjeti global i ndarjes së njohurive.

Tema e demonstrimit të këtij viti, “Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike”, theksoi nevojën urgjente për qasje bashkëpunuese, ndërsektoriale për të ndihmuar komunitetet të menaxhojnë sfidat e paraqitura në një mjedis në ndryshim. Pëmres pranisë dhe ekspertizës së tij, Dr. Latifi theksoi rëndësinë e përdorimit të teknologjisë dhe inovacionit për të ndërtuar elasticitet të qëndrueshëm dhe për të promovuar sigurinë njerëzore përballë kërcënimeve mjedisore.

Gjatë këtij aktivitetit, Dr. Latifi ndau njohuritë e tij mbi aktivitetet e fondacionit International Virtual e-Hospital, duke treguar se si fondacioni po krijon një platformë të qëndrueshme për avancimin e sistemeve të kujdesit shëndetësor në nivel global. Duke theksuar rolin kritik të teknologjisë në përmirësimin e ofrimit të kujdesit shëndetësor dhe përmirësimin e qasjes në shërbimet mjekësore, Dr. Latifi nënvizoi rëndësinë e diplomacisë mjekësore dhe përpjekjeve të përbashkëta në adresimin e sfidave komplekse të kohës sonë.

Gjatë një darke pune në klubin prestigjioz Cosmos në Uashington, D.C., Dr. Rifat Latifi prezantoi konceptin “Nisja-Ndërto-Opero-Transfero” si një strategji e demonstrueshme për qëndrueshmëri në vendet në zhvillim dhe ato pas konfliktit. Kjo qasje strategjike thekson rëndësinë e inicimit të projekteve, ndërtimit të infrastrukturës dhe sistemeve, funksionimit efektiv dhe përfundimisht transferimit të njohurive dhe burimeve për të fuqizuar komunitetet lokale për qëndrueshmëri afatgjatë.

Duke zbatuar strategjinë Nisja-Ndërto-Opero-Transfero, vendet jo vetëm që mund të adresojnë nevojat imediate, por gjithashtu të krijojnë korniza për ndikim të qëndrueshëm dhe elasticitet në kujdesin shëndetësor, arsim dhe sektorë të tjerë thelbësorë.

Vizioni i Dr. Rifat Latifi për progres të qëndrueshëm në rajonet në zhvillim dhe ato pas konfliktit nënvizoi rëndësinë e planifikimit strategjik dhe angazhimit afatgjatë në ndërtimin e një të ardhmeje më të ndritshme për të gjithë, dhe u prit shumë mirë nga pjesëmarrësit, si nga akademia, politikëbërësit dhe industria.

Foto 1 - -
Dr. Latifi me Yuki Karakawa, Teuro Kawasugi dhe Takuma Kawasugi
Foto 2 --
Dr. Latifi me Mario Kranjac dhe Andreas Karas
Foto 3 --
Dr. Latifi me Dr. Michael McDonald – Oviar Global Resilience Systems, Dr. Pete Killcomons – President i Medweb, Anëtar i Bordit të IVeH dhe Anëtar Nderi i KKK, dhe Professor Yuki Karakawa – Humanist dhe Anëtar i Bordit të IVeH

Registration

Forgotten Password?