Assoc. Prof. Levent Yeniay, FEBS

Assoc. Prof. Levent Yeniay ka lindur në vitin 1975. Ai u bë Specialist i Kirurgjisë së Përgjithshme në Fakultetin e Mjekësisë së Universitetit Ege, Departamentin e Kirurgjisë së Përgjithshme në vitin 2004 dhe punon si specialist përgjegjës në Divizionin e Kirurgjisë së Gjirit.

Në vitin 2013, ai filloi karrierën e tij si Profesor i Asociuar në Universitetin Ege, një nga qendrat më të rëndësishme për trajtimin e sëmundjeve të gjirit në Turqi. Në vitin 2013, ai u çertifikua nga Bordi Evropian i Kirurgjisë së Gjirit. Ai ka qenë anëtar bordi i Federatës Turke të Sëmundjeve të Gjirit, një nga organizatat më të mëdha shkencore që ka të bëjë me kirurgjinë e gjirit në Turqi. Ai është autor i shumë studimeve shkencore, prezantimeve në kongrese dhe kapitujve të librave.

Assoc. Prof. Yeniay është anëtar i programit të doktoraturës për Studimet e Vaksinave të Universitetit Ege. Ai është i angazhuar në studime shkencore si dhe praktika aktive kirurgjikale dhe ka rol aktiv në ‘Breast Health Group International’, një grup pune i rëndësishëm ndërkombëtar që merret me kancerin e gjirit.

Registration

Forgotten Password?