Dr. Adelinë Musliu- Dine

Dr. Adelinë Musliu-Dine, lindi në Gjilan dhe kreu shkollimin fillor dhe të mesëm në Prishtinë. Pas mbarimit të shkollës së mesme, Adelinë ka vazhduar studimet e saj në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” në vitin 2010. Ajo ka përfunduar me sukses programin e saj të studimeve në Mjekësi të Përgjithshme në vitin 2016 dhe ka fituar titullin e Doktorit të Mjekësisë. Po në të njëjtin vit, ajo ka vijuar stazhin 6-mujor për të fituar titullin e Doktorit të Mjekësisë dhe ka marrë Licencën për Punë në vitin 2017.

Gjatë rrugëtimit të saj akademik, Adelinë ka ndjekur shumë trajnime të rëndësishme në fushën e mjekësisë, jo vetëm në Kosovë dhe Shqipëri, por edhe në nivel ndërkombëtar. Ajo ka qenë pjesëmarrëse në “Shkollën Verore Internacionale për Vaksinologji” në Universitetin e Mjekësisë në Belgjikë, në Antwerp, dhe gjithashtu ka marrë pjesë në “Shkollën Verore Internacionale për Ndihmë të Parë dhe Reanimim Kardiopulmonar” në Universitetin e Prishtinës.

Në vitin 2018, Adelinë ka shërbyer si mjeke familjare në Qendrën Shëndetësore në Fier. Më pas, në prill të vitit 2019, ajo ka filluar specializimin e saj në Kardiokirurgji në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë. Ajo ka vazhduar të ndjekë vitin e fundit të programit të specializimit në Kardiokirurgji, në përputhje me programin 5-vjeçar të specializimit, në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” në Tiranë.

Registration

Forgotten Password?