Dr. Përparim Limani, MD, PhD, FACS, FEBS

Dr. Përparim Limani, MD, PhD, FACS, FEBS, pas studimeve në mjekësi dhe mbarimit të doktoraturës në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Cyrihut/Zvicër, Përparim Limani ka kryer trajnimin e tij si specialist në kirurgji në Spitalin Universitar të Cyrihut. Ai përfundoi me sukses fellowship-in e tij kërkimor në Laboratorin Zviceran Hepato-Pankreato-Biliar (HPB) në Cyrih (nën mbikëqyrjen e Prof. Pierre-Alain Clavien) me doktoraturë në Fakultetin e Shkencave. Fokusi i tij kërkimor janë qasjet e reja terapeutike në neoplazmën gastrointestinale, rigjenerimin e mëlçisë, dëmtimin ishemi-riperfuzion të mëlçisë dhe shënjestrimin terapeutik të mikromjedisit të tumorit dhe hipoksisë së tumorit. Këto studime paraklinike dhe klinike janë botuar në revista prestigjioze si Nature Communications, Annals of Surgery dhe Clinical Cancer Research.Puna shkencore është prezantuar në takime të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare dhe është vlerësuar me çmime të shumta për kontributin më të mirë shkencor.

Gjithashtu, Dr. Limani ka kryer një trajnim pasuniversitar në mjekësinë farmaceutike dhe menaxhimin e eksperimenteve klinike. Dr. Limani ka titullin Master i Studimeve të Avancuara në Zhvillimin e Barnave Mjekësore nga Universiteti i Bazelit/Zvicër. Pas fellowship-it klinik në Onkologjinë Kirurgjike në Qendrën e Kancerit MD Anderson të Universitetit të Teksasit në Hjuston, Teksas, SHBA, dhe pas përfundimit të kualifikimit nga Bordit Evropian i Kirurgjisë (EBSQ) ai u shpërblye me Anëtarësi në Bordin Evropian të Kirurgjisë (FEBS) në Onkologjinë Kirurgjike dhe Anëtarësi në Kolegjin Amerikan të Kirurgëve (FACS).Aktualisht, ai është specialist në Departamentin e Kirurgjisë dhe Transplantimit në Spitalin Universitar të Cyrihut. Dr. Limani u diplomua në Universitetin e Cyrihut dhe që atëherë është ligjërues në Fakultetin e Mjekësisë.

Registration

Forgotten Password?