Ivan Cvjetko, Dr. Sci. med.

Ivan Cvjetko është Kirurg Vaskular dhe Kryemjek që punon në Spitalin Universitar Merkur në Zagreb.

Ai është anëtar ExCo i Shoqërisë Kroate për Kirurgji Vaskulare, anëtar i komitetit të Vascunet të Shoqërisë Evropiane për Kirurgji Vaskulare dhe delegat kombëtar i Kroacisë në UEMS (Bashkimi Evropian i Specialistëve mjekësorë).

Interesi i tij kryesor është kirurgjia e aortës, kirurgjia karotide, kirurgjia e ripërsëritjes së operimit të hapur, trajtimi endovenoz dhe plagët kronike.

Registration

Forgotten Password?