Komiteti për Politikat Shëndetësore dhe Avokim

Kryetar:  Hysni Jashari, Kirurg Pediatrik

Nënkryetare: Jehona Ukshini, Kirurge Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike

Një anëtare: Talat Gjinolli, Neurokirurg

Anëtarët:

 • Dr. Curr Gjocaj – Gjinekologj dhe Obstetër
 • Dr. Afrim Tahiri – Kirurg Abdominal
 • Dr. Luan Jaha – Kirurg Vaskular
 • Dr. Jehona Ukshini – Kirurge Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike
 • Dr. Nijazi Heta – Kirurg Maksillofacial
 • Dr. Talat Gjinolli – Neurokirurg
 • Dr. Haxhi Avdyli – Neurokirurg
 • Dr. Hysni Jashari – Kirurg Pediatrik
 • Dr. Saudin Maliqi – Kirurg Torakal
 • Dr. Gafur Murati – Oftalmolog
 • Dr. Halil Cikaj – ORL

Misioni:

Ky Komitet ka për mision që të identifikojë çështjet e politikave publike dhe shqetësimet që prekin kirurgët dhe pacientët tanë;

-Të prioritizoj ato çështje dhe shqetësime, të identifikoj ato mbi të cilat Kolegji i Kirurgëve të Kosovës (KKK) duhet të përqendrojë vëmendjen dhe burimet e tij;

– Të zhvillojë plane veprimi për adresimin e këtyre çështjeve, duke përfshirë rekomandimin e pozicioneve dhe iniciativave që Kolegji duhet të miratojë;

-Si dhe të zhvillojë dhe mirëmbajë mekanizmat me të cilat çështjet legjislative dhe rregullatore mund të adresohen në mënyrë efektive;

-Të filloj programin e akreditimit për disiplina të ndryshme kirurgjikale si trauma, kanceri, kirurgjia vaskulare dhe programe të tjera për Ministrinë e Shëndetësisë;

-Të ndërtoj programet dhe kapacitetet e avokimit për të përfaqësuar Kolegjin në agjensitë qeveritare dhe në bashkëpunimet ndërkombëtare.

Registration

Forgotten Password?