Prof. Dr. Nermir Granov

Prof. Dr. Nermir Granov, është Kirurg Kardiovaskular, Drejtor i Kirurgjisë në Qendrën Klinike në Universitetin e Sarajevës. Në 19 vite karrierë në Kardiokirurgji botoi 9 libra, dhe 115 punime shkencore. Krahas Kardiokirurgjisë Klasike, atësia e tij përfshijnë edhe Kardiokirurgjinë Minimale Invazive, Kardiokirurgjinë Endoskopike dhe Kirurgjinë e Pamjaftueshmërisë së Zemrës në Stadet e Vonshme.

Registration

Forgotten Password?