Prezantimet në Kongresin e Parë Klinik të Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës

Ju duhet tё jeni tё anёtarёsuar (Anetaresohu) nё Kolegjin e Kirurgёve tё Kosovёs pёr ta shikuar kёtё pёrmbajtje. Nёse tashmё jeni tё anёtarёsuar, ju lutem kyquni me kredencialet e juaja tё regjistruara.

You must be a member (Register) of the Kosova College of Surgeons to view this content. If you are already a member, please log in with your registered credentials.

 

Registration

Forgotten Password?