Prof. Asc. Dr. Agron DOGJANI, MD, MSc, PhD, FACS, FISS, FICS

Prof. Asc. Dr. Agron DOGJANI, MD, MSc, PhD, FACS, FISS, FICS është Profesor i Kirurgjisë në Universitetin Mjekësor të Tiranës dhe Kirurg i Përgjithshëm në Spitalin Universitar të Traumës. Tirane. Ai ka diplomuar në Universitetin e Mjekësisë të Tiranës në vitin 1989 dhe ka përfunduar specializimin e tij në Universitetin Mjekësor të Tiranës në vitin 1995. Ka përfunduar specializime të ndryshme në Gjermani, SHBA, Austri, Greqi, etj, për të përfunduar arsimin në fushën e kirurgjisë dhe kerkimit shkencor.
Fusha e tij e interesit është Kirurgjia e Përgjithshme, Kujdesi ndaj Traumës, Kirurgjia Laparoskopike, etj.

Prof. Agron Dogjani është autor dhe bashkëautor i shumë librave, botimeve dhe punimeve shkencore që janë shqyrtuar në revista, kongrese dhe simpoziume.
Ai është President i ASTES (Shoqëria Shqiptare e Traumës dhe Kirurgjisë Emergjente); Kryetar i Bordit Redaktues të AJTES (Gazeta Shqiptare e Traumës dhe Kirurgjisë Emergjente); Anëtar i ACS (Kolegji Amerikan i Kirurgëve) – FACS; Anëtar i ISS / SIC (Shoqëria Ndërkombëtare e Kirurgjisë) – FISS; Anëtar i ICS (Kolegji Ndërkombëtar i Kirurgut) – FACS; Delegatët Kombëtarë Shqiptarë në ISS / SIC; Delegat Kombëtar i ASTES si “Anëtar Institucional” në ESTES (Shoqëria Evropiane për Traumën & Kirurgjinë Urgjente); Delegatët Kombëtarë të Shqipërisë në WSES (Shoqëria Botërore e Kirurgjisë Emergjente); Anëtar i IATSIC (Shoqata Ndërkombëtare për Kirurgjinë e Traumës dhe Kujdesit Intensiv); Anëtari Ndërkombëtar i AAST (Shoqata Amerikane për Kirurgjinë e Traumës).

Prof. Dogjani është instruktor i BLS & D, PhTLS dhe instruktor potencial i ATLS dhe Shefi i ATLS Shqipëri.
Ai është organizatori, moderatori dhe udhëheqësi i shumë ngjarjeve kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare.

Registration

Forgotten Password?