Prof. Dr. Qamil Haxhija

Prof. Dr. Qamil Haxhija lindi më 1927 në Rahovec. Shkollën fillore e kreu në Rahovec, kurse Gjimnazin në Prizren. Ai vazhdoi shkollën e Mjekësisë në Beograd, të cilën e filloi në vitin 1948. Për arsye politike, Dr. Haxhija persekutohet tre vite me radhë nga ana e UDBA-s gjatë studimeve të mjekësisë në Beograd, periudhë kjo të cilën ai çdoherë e ka cekur si periudhën më të vështirë të jetës së tij.  Më 1958, Dr. Qamil Haxhija përfundon studimet e mjekësisë në Beograd dhe kthehet për të kryer shërbimin një-vjeçar në spitalin e Prizrenit. Specializimin e Oftalmologjisë e përfundon në vitin 1965, pas qëndrimeve në repartet e oftalmologjisë në Shkup dhe atë të Univeristetit të Zagrebit.

Prej vitit 1959 deri në vitin 1962, Dr. Qamil Haxhija, punon si mjek i Praktikës së përgjithshme në Suharekë, bursën e te cilit qytet e gëzoi gjatë studimeve në Beograd.  Prej 1962 e më tutje ai punësohet në Spitalin e Prishtinës, në repartin për sëmundjet e syrit. Më 1971, Dr. Haxhija zgjedhet në krye të repartit të syve të Spitalit të Përgjithshëm të Prishtinës. Me hapjen e Fakultetit të Mjekësisë në Prishtinë zgjedhet drejtor i parë i Klinikës së Syve. Një kohë e ushtron edhe detyrën e shefit të Katedrës së Oftalmologjisë në Prishtinë.  Gjatë viteve 1972 – 1976 Dr. Haxhija qëndron disa herë në qendrat oftalmologjike europiane: në Romë, Kopenhagen, Gjenevë, dhe qëndrime më të shkurtëra në Hamburg, Köln, dhe Paris.

Në vitin 1978 Dr. Haxhija mbron me sukses habilitacionin me titull: “Toksoplazmoza e syrit në Kosovë“. Shpejt pas kësaj zgjedhet profesor inordinar dhe pastaj profesor ordinar për Oftalmologji, por shpejt largohet dhunshëm nga puna prej regjimit serb në vitin 1990. Dr. Haxhija ishte kryetar i fundit i Odës së Mjekëve të Kosovës para pushimit të tij nga puna.

Dr. Qamil Haxhija ishte bashkautor i librit kryesor mësimor për Oftalmologji,  për studentët e Mjekësisë në nivelin e Jugosllavisë, të redaktuar nga ana e Milan Blagojevic dhe Olga Litricin. Ai ka pasur prezantime dhe botime të shumta shkencore dhe profesionale në lëminë e Oftalmologjisë. Në rend të parë, ai njihet si mjeku i popullit i cili i ktheu dritën e syrit më shumë se 15.000 njerëzve të operuar nga ai në Kosovë.

Gjatë punës së tij shumëvjeçare në Klinikën e Syve në Prishtinë, ai e pasuroi atë me pajisje moderne përmes projekteve ndërkombëtare, vecanërisht duke fituar cmimin e fondacionit japonez JEC-Found, përmes të cilit repartit i janë dhuruar pajisjet më moderne për atë kohë.  Ai krijoi degë të ndryshme të Oftalmologjise në Prishtinë dhe përcaktoi bashkëpunëtorët e tij për të udhëhequr ato degë.

 Prof. Dr. Qamil Haxhija vdes në spitalin e Prishtinës në vitin 1988, disa orë pas pësimit të infarktit.

Registration

Forgotten Password?