Punëtoria për Përgatitjen dhe Shkrimin e Punimeve për Publikim në Revistat Shkencore

Komiteti për Hulumtime Shkencore në Kirurgji  i Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës, me qëllim që të ngris cilësinë e punimeve shkencore të dërguara për publikim në revista shkencore, me fokus në revistën tonë “Kosova Journal of Surgery”, organizon Punëtorinë për Përgatitjen dhe Shkrimin e Punimeve për Publikim në Revistat Shkencore.

Punëtoria do të mbahet më 20 Prill, ora 10:00-12:00, në Amfiteatrin e Telemjekësisë dhe do të transmetohet  direkt në 7 qendrat rajonale spitalore.

Për t’u regjistruar ju lutem plotësoni të dhënat e mëposhtme:

Registration

Forgotten Password?