Regjistrimi në Simpoziumin “Menaxhimi i politraumave dhe ATLS”

Komiteti për Traumë i Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës, me qëllim që të ngris cilësinë e menaxhimit të politraumave, organizon simpoziumin “Menaxhimi i politraumave dhe ATLS”, me ligjërues vendorë dhe nga SHBA.

Simpoziumi do të mbahet me 29 Mars, nga ora 10:00-12:15, në Amfiteatrin e Telemjekësisë dhe do të transmetohet në 7 qendrat rajonale spitalore.

Regjistrimi ka përfunduar!

Registration

Forgotten Password?