Dr. Shkelzen Elezaj

Dr. Shkelzen Elezaj, i lindur në vitin 1967 në Pejë, Kosovë, është një profesionist i shquar i mjekësisë. Ai ka kryer shkollën fillore dhe të  mesme në Pejë para se të fitonte gradën Doktor i Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës në vitin 1993. Në vitin 1996, ai vazhdoi studimet e tij në Universitetin e Sofisë. Dr. Elezaj specializoi në Urologji, duke përfunduar specializimin në Ljubljanë në vitin 2002. Në vitin 2020, ai ndoqi studimet pasuniversitare në Shkollën e Mjekësisë, Universiteti i Zagrebit.

Në shenjë mirënjohjeje për kontributin e tij të rëndësishëm në fushën e Urologjisë, Dr. Elezaj mori mirënjohje në vitin 2019 nga Shoqata e Urologjisë së Kosovës. Aktualisht, nga viti 2015 deri tani, ai shërben si kreu i departamentit të Urologjisë në Spitalin e Përgjithshëm të Pejës.

Ekspertiza e Dr. Elezajt është evidente nëpërmjet 19 publikimeve të tij në revistat e njohura dhe vlerësuara si GE, IJB, Med. Arch., OAMJMS, IJMR, AASR, dhe ACC. Ai ka marrë gjithashtu pjesë aktivisht në kongreset kombëtare dhe ndërkombëtare.

Registration

Forgotten Password?