Dr. Husham Abdelrahman

Dr. Husham Abdelrahman është Drejtor i Njësisë së Reanimacionit të Traumës në Spitalin e Përgjithshëm Hamad, Instruktor Klinik i Kirurgjisë, asistent-profesor në Shkollën Mjekësore Weill Cornell në Katar, si dhe Konsulent i Asociuar i Kirurgjisë Klinike në Kolegjin e Mjekësisë së Universitetit të Katarit.Ai u diplomua në Fakultetin e Mjekësisë Mansoura, Universiteti Mansoura, Egjipt. Dr. Abdelrahman përfundoi stazhin e tij në Spitalin Universitar Mansoura, Mansoura, Egjipt, specializimin në Kirurgji të Përgjithshme në Spitalin e Përgjithshëm Hamad, Katar dhe Fellowship-in për Traumën dhe Kujdesin Kritik Kirurgjik në Spitalin e Përgjithshëm Hamad, Katar. Ai mori Diplomën Master në Edukimin Mjekësor nga Masteri i Përbashkët i Edukimit Profesional Shëndetësor në Universitetet e Kanalit të Suezit dhe Mastrihtit në Egjipt. Dr. Abdelrahman është i specializuar në trauma, kirurgjinë e përgjithshme dhe kujdesin kritik kirurgjik. Ai është veçanërisht i interesuar në edukimin mjekësor, cilësinë dhe mjekësinë e fatkeqësive. Ai është një drejtor/instruktor i njohur kursesh në shumë kurse ndërkombëtare, duke përfshirë ATLS, ITLS, ATOM, FCC, FDM, MIMMS, H-MIMMS, ADAMS, EDAMS dhe EBA.

Registration

Forgotten Password?