Dr. Nedim Kasami

Dr. Nedim Kasami ka lindur në Gostivar, Maqedonia Veriore, në vitin 1969. Ai ka përfunduar Fakultetin e Stomatologjisë në Universitetin e Zagrebit me sukses të shkëlqyeshëm në vitin 1996 nën mentorimin e profesorit Ivica Anic.

Nga viti 2005 deri në ditët e sotme, Dr. Kasami ka punuar në Klinikën Universitare për Kirurgji Maksillofaciale, dhe në vitin 2010 ka filluar specializimin e tij në të njëjtën klinikë, të cilën e ka përfunduar me sukses në vitin 2014. Gjatë vitit 2013, ai ka përfunduar studimet pasuniversitare duke prezantuar tezën e tij me titullin “Vlerësimi klinik dhe kirurgjik i cisteve kongjenitale të qafës”, dhe ka fituar titullin magjister i shkencave mjekësore në fushën e Kirurgjisë Maksillofaciale.

Interesi i tij kërkimor përfshin studimin e tumoreve të gjëndrës parotide. Në vitin 2013, ai ka fituar Bursën Helen Matras nga EACMFS dhe ka kryer një periudhë shkencore në Klinikën Hans Pichler për Kirurgji Maksillofaciale në Spitalin e Përgjithshëm të Vienës. Ai ka publikuar punime shkencore në revista ndërkombëtar, siç është “Acta Stomatologica Croatica”, dhe ka marrë pjesë në simpoziume dhe kongrese ndërkombëtare ku ka prezantuar punime origjinale në fushën e kirurgjisë maksillofaciale.

Dr. Kasami gjithashtu ka pasur mundësinë të zhvillojë një periudhë shkencore në departamentin e ORL-se dhe Kirurgjisë së kokës dhe qafës në Qendrën Klinike “Motrat e Mëshirës” në Zagreb, Kroaci. Ai ka shërbyer si president i Shoqërisë Dentare Shqiptare në Republikën e Maqedonisë nga viti 2014 deri në vitin 2017. Në vitin 2016, ai ka udhëhequr Kongresin e Dytë Ndërkombëtar në Strugë, Maqedoni, i titulluar “Menaxhimi i Sfidave në Stomatologji”.

Më tej, ai ka mbrojtur disertacionin e doktoratës me titullin “Adenoma pleomorfike e gjëndrës parotide: Vlerësimi i faktorëve të rrezikut të përsëritjes dhe morbiditetit të nervit facial” në të njëjtën Klinikë për Kirurgji Maksillofaciale në Qendrën Klinike Nënë Tereza në Shkup, Maqedoni, ku vazhdon të punojë.

Registration

Forgotten Password?