Dr. Qamile Morina

Dr. Qamile Morina u lind në vitin 1956 në qytetin e Mitrovicës. Pas përfundimit të shkollës së mesme në Montana të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mbarimit të Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës në vitin 1980, Zonja Morina vazhdoi studimet e saj për të specializuar në Anesteziologji dhe Mjekësi Intenzive në Lubjanë, ku përfundoi specializimin në vitin 1987. Më pas, ajo arriti titullin PhD në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Tiranës.

Dr. Morina ka shërbyer me pasion dhe angazhim në fushën e Anesteziologjisë për shumë vite. Ajo është njohur për kontributin e saj të jashtëzakonshëm në këtë fushë dhe ka udhëhequr Shoqatën Kosovare të Anesteziologjisë nga viti 2006 deri në vitin 2010. Ajo gjithashtu ishte themeluese e Programit Europian për Edukimin e Vazhdueshëm në Anesteziologji, të njohur ndryshe si CEEA (Committee for European Education in Anaesthesiology), me akreditim europian.

Dr. Morina është nderuar me anëtarësimin në trupin më të lartë profesional europian, EBA (European Board of Anaesthesiology), nga viti 2010 deri në vitin 2012. Ajo gjithashtu është anëtare aktive e shumë shoqatave anesteziologjike në nivel ndërkombëtar dhe ka kontribuar në organizimin e tri simpoziumeve shkencore të Shoqatës Kosovare për Sigurinë e Pacientit.

Gjatë karrierës së saj të pasur, Dr. Morina ka marrë pjesë dhe ka prezantuar punime në shumë takime, simpoziume dhe kongrese profesionale dhe shkencore ndërkombëtare. Ajo është autore dhe koautore e 58 punimeve profesionale shkencore.

Në vitin 1987, ajo nisi karrierën e saj si asistente në Katedrën e Kirurgjisë në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës. Në vitin 2014 u zgjodh Profesor Assistent në Alma Mater Europaea Campus College “Rezonanca”, pastaj në vitin 2018 Profesore e Asocuar dhe në vitin 2021 u emrua Profesor Emeritus.

Registration

Forgotten Password?