Komiteti për Kancer

Kryetar: Dr. Alban Olluri, Kirurg Maksillofacial

Anëtarët:

  • Dr. Brikena Dacaj Elshani – Gjinekologe dhe Obstetër
  • Dr. Ismet Shaqiri – Kirurg Abdominal
  • Dr. Shpend Zajmi – Kirurg Abdominal
  • Dr. Vildane Ismajli – Kirurg Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike
  • Dr. Bashkim Gllareva – Urolog
  • Dr. Driton Avdyli – Neurokirurg
  • Dr. Islam Rashiti – Kirurg Pediatrik
  • Dr. Fitim Selimi – Kirurg Torakal

Misioni

Misioni i Komitetit për Kancer është që të përmirësoj gjasat e mbijetesës dhe cilësinë e jetës për pacientët me kancer, përmes vendosjes së standardeve që promovojnë parandalimin e kancerit, kërkimin, edukimin dhe monitorimin e kujdesit gjithëpërfshirës të cilësisë.

Komiteti synon që:

-Të vendos standarde për të siguruar ofrimin e kujdesit cilësor, multidisiplinar dhe gjithëpërfshirës për kancer në mjediset e kujdesit shëndetësor;

-Të kryej sondazhe në mjediset e kujdesit shëndetësor për të vlerësuar pajtueshmërinë me ato standarde;

-Të mbledh të dhëna të standardizuara nga mjediset e kujdesit shëndetësor për të matur cilësinë e kujdesit ndaj kancerit;

-Të përdor të dhëna për të monitoruar modelet dhe rezultatet e trajtimit si dhe për të rritur kontrollin e kancerit dhe aktivitetet e mbikëqyrjes klinike;

-Të zhvilloj ndërhyrje efektive arsimore për të përmirësuar parandalimin e kancerit, zbulimin e hershëm, ofrimin e kujdesit ndaj kancerit dhe rezultatet në mjediset e kujdesit shëndetësor.

Registration

Forgotten Password?