Komiteti për Kirurgjinë Geriatrike

Kryetar: Dr. Memli Morina, Gjinekolog dhe obstetër

Nënkryetare: Dr. Havushe Ramadani, Kirurge Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike

Dy anëtarë: Dr. Skender Ukaj, Kirurg Ortoped, si dhe Dr. Art Deva, specializant, Neurokirurgji

Anëtarët:

  • Dr. Memli Morina- Gjinekolog dhe obstetër
  • Dr. Afrim Avdaj – Kirurg Abdominal
  • Dr. Havushe Ramadani – Kirurge Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike
  • Dr. Ramiz Feka – Kirurg Maksillofacial
  • Dr. Art Deva – specializant, Neurokirurgji
  • Dr. Selman Ajvazi – specializant, Kirurgji Torakale
  • Dr. Skender Ukaj – Kirurg Ortoped

Misioni:

Ky Komitet synon të përmirësoj cilësinë e kujdesit kirurgjikal geriatrik, duke krijuar një sistem që lejon një përputhje të mundshme mes nevojave individuale kirurgjikale të çdo të moshuari dhe një mjedisi të kujdesit që ka burime optimale për pacientët që i nënshtrohen operacionit.

Komiteti do të punoj në ndërtimin e disa standardeve që do të përmirësojnë në mënyrë sistematike kujdesin kirurgjikal për të moshuarit. Këto standarde përfshijnë:

-Përmirësimin e komunikimit me pacientët para procedurave kirurgjikale për t’u përqëndruar në rezultatet që kanë më shumë rëndësi për pacientin;

-Hulumtimin (screening) për vështirësitë e pacientëve geriatrikë;

-Menaxhim më të mirë të ilaçeve;

-Sigurimin e dhomave më të përshtatshme për pacientët geriatrik;

-Sigurimin e personelit të duhur.

Registration

Forgotten Password?