Ramadan Jashari, MD, FETCS

Ramadan Jashari, MD, FETCS, mjek, kirurg kardiokirurg, drejtori aktual i Bankës Evropiane të Homograftit (EHB), Banka e Indeve Kardio-Vaskulare në Bruksel, Belgjikë. Aktualisht, ai është anëtar i fakultetit të Kursit Ndërkombëtar “Tissue Banking and Advanced Therapies” të TPM, në Universitetin e Barcelonës. Poashtu është Anëtar nderi i EATCB (Shoqata Evropiane e Bankave të Qelizave dhe Indeve), anëtar i Këshillit Superior Mjekësor të Ministrisë belge të Shëndetësisë (Transplantimi i Qelizave, Indeve dhe Organeve), anëtar i EATCB, EACTS, SHVD dhe BACTS. Ka marrë pjesë në më shumë se 130 takime shkencore ndërkombëtare dhe kombëtare, ka prezantuar më shumë se 120 abstrakte dhe 20 postera. Ka botuar mbi 60 artikuj në revista të ndryshme ndërkombëtare, kryesisht në fushën e dhurimit dhe transplantimit të indeve dhe kirurgjisë së zemrës. Ai ka shërbyer në CAT (Komiteti Evropian për Terapitë e Avancuara) dhe CD-P-TO (Komiteti Evropian për Transplantimin e Organeve dhe Indeve të Këshillit Evropian). Ai merr pjesë në projekte të ndryshme shkencore ndërkombëtare: Euro-GTP dhe Euro-GTP II (“Praktikat e Indeve të Mira”), Do-He-Ca (“Kujdesi Shëndetësor i Donatorëve”), ESPOIR dhe ARISE (zbatimi klinik i valvulave rigjeneruese të zemrës) -projekte të financuara nga BE. Dr. Ramadan Jashari është Presidenti i kaluar i EATCB dhe anëtar i kaluar i Këshillit të WUTBA (Unioni Botëror i Shoqatës së Bankave të Indeve).

Registration

Forgotten Password?