Özer Makay, MD, FEBS-ES

Dr. Özer Makay është Profesor i Kirurgjisë në Shkollën Mjekësore të Universitetin Ege, Departamentin e Kirurgjisë së Përgjithshme. Dr. Makay u rrit në Holandë dhe u arsimua në Shkollën Mjekësore të Universitetit Ege për Kirurgjinë e Përgjithshme dhe Endokrine. Ai përfundoi trajnimet pasuniversitare në Kirurgjinë Minimale Invazive dhe Endokrine në Universitetin e Lirë të Amsterdamit, Holandë, Universitetin e Halle-s, Gjermani, Universitetin e Pizës, Itali, si dhe në Universitetin Yonsei në Korenë e Jugut.

Dr. Makay u bë i pari ‘Anëtar i kualifikuar i Bordit në Kirurgjinë Endokrine’ në Turqi. Ai ligjëron rregullisht në kurse kombëtare dhe ndërkombëtare. Puna e tij kërkimore mbi tema të ndryshme në kirurgjinë endokrine çoi në publikimin e mbi 150 punimeve dhe kapitujve të librave të rishikuar nga kolegët, mbi 70 prezantime në takime kombëtare dhe ndërkombëtare. Gati 20 nga kërkimet e tij morën çmim. Sipas Web of Science Core Collection, indeksi i tij i citimeve është i barabartë me më shumë se 900, dhe h-indeksi është 16.

Aktualisht, ai është anëtar i komitetit ekzekutiv të Shoqatës Turke të Kirurgjisë Endokrine, ekzaminues për Bordin Evropian të UEMS në Kirurgjinë Endokrine, anëtar i Komitetit të Kërkimit dhe Edukimit të Shoqatës Evropiane të Kirurgëve Endokrine (ESES), anëtar i Bordit Ndërkombëtar Këshillimor të Shoqatës Aziatike të Kirurgëve Endokrine (AsAES) dhe bashkëpunëtor kombëtar dhe anëtar i këshillit të projektit ‘Eurocrine’. Ai aktualisht është në Grupin e Ekspertëve të Paratiroideve të Shoqatës Evropiane të Endokrinologjisë (ESE). Qendra e tij është emëruar si qendër trajnimi e Grupit Ndërkombëtar të Studimit të Monitorimit Neural (INMSG) për Kirurgjinë Tiroide dhe Paratiroide dhe të ESES.  

Dr. Makay ka lansuar programin e Adrenalektomisë Robotike në universitetin e tij, programin e Tiroidektomisë Endoskopike Transorale dhe Paratiroidektomisë, si dhe programin e Tiroidektomisë Robotike Transorale të Turqisë. Ai ka mbajtur kursin e parë në Evropë të Tiroidektomisë Robotike Transorale në Belgjikë.

Registration

Forgotten Password?